2021-11-03

Skydd för både människa och maskin

AdobeStock_193584297

Varje år anmäls tusentals arbetsplatsolyckor. En av de vanligaste orsakerna är förlorad kontroll över maskin, utrustning eller verktyg. Maskin- och processoperatörsarbete är ett av de yrken som är bland de mest utsatta. De vanligaste orsakerna är att personen fastnar eller kläms i eller mellan robotar, transportband eller olika typer av maskiner. Med rätt skyddsanordning kan man minimera risken för den här typen av olyckor.

Arbetssäkerhet

Några av de vanligaste riskerna vid arbete med maskiner är att personalen kommer i kontakt med rörliga maskindelar och skärande verktyg eller att material/verktygsdelar slungas ut ur maskinen. Ett maskinskydd skyddar operatören effektivt mot den här typen av faror. Ibland kan ljusridåer eller ljusramper vara tillräckligt skydd. Dock finns det då ingen fysisk barriär, utan oftast stängs bara strömmen till maskinen av om någon eller något bryter ljusstrålen. Ett maskinskydd av aluminiumprofiler och olika sorters paneler skyddar effektivt både personal och omgivning. 

Skydd mot föroreningarMaskinstativ-skydd

Något man kanske sällan tänker på är att det inte alltid behöver vara omgivningen som bör skyddas, utan i stället det som finns innanför skyddet. Genom att bygga ett tätt maskinskydd kan känsliga komponenter och utrustning hållas fria från t.ex. smuts och damm. Maskinen är fortfarande lättåtkomlig för service och underhåll via luckor och dörrar, och kablar och slangar förvaras säkert i kabelkanaler. Oftast är t.ex. fyllningsmaskiner och maskiner inom livsmedelsindustrin redan inkapslade för att skydda det som produceras.

Maskinskydd kan se ut på olika sätt och möjligheterna är oändliga. Här kommer ett par exempel på specialskydd.

Visionskåp

Ett exempel på skydd/avskärmning som är avsett för att skydda det som är innanför är s.k. visionskåp. Dessa skåp placeras ofta över bandtransportörer. Skåpen har helt täta väggar, ofta av plåt, och lister som effektivt stänger ute allt ljus. I skåpet finns det sedan en kamera och dedikerad ljuskälla som identifierar placering av föremålen på bandet så att exempelvis en plockrobot kan plocka upp dem. Visionssystemet kan även anpassa hastigheten på processen och optimera robotens arbete.

Avskärmningar för laser

I särskilda produktionsanläggningar kan det vara nödvändigt med laseravskärmningar. Detta för att skydda människor och omgivning från laserexponering. I dessa fall är det väldigt viktigt att alla väggar och allt material tål en viss tids exponering utan att lasern skär igenom. När det gäller den här typen av skydd kan det krävas dubbelväggskonstruktion, lasersäkra ventiler och utsug, rör- och kabelgenomföringssystem och andra specialdesignade komponenter.

Aluminiumprofiler

Tipsa en vän eller kollega: