2021-04-23

Snabba formatomställningar och Leans 7 onödiga slöserier

Förpackningsmaskin_omställningmotor

Lean är en välkänd metod för att förbättra en verksamhet, minska slöseri/spill och samtidigt skapa värde för kunden. Metoden bygger på 3 principer där den ena, Muda, står för slöseri eller onödigt arbete som inte skapar värde. Mycket av detta är självklart för de flesta företag och något som alla strävar efter, men hur når man dit? Förutom förändrade arbetssätt och kontinuerligt förbättringsarbete finns det många komponenter och tekniska lösningar som kan hjälpa dig en bit på vägen. En av dessa är omställningsmotorer.

Ökade krav på flexibilitet och snabbhet

Kraven på korta ställtider och hög flexibilitet ökar för de flesta tillverkare. Man måste snabbt kunna anpassa produktionslinjen för olika produkter. Detta går helt i linje med vad Lean förespråkar. Men hur gör man då detta när en produktionslinje har många komponenter som t.ex. styrningar, skenor, etikettskrivare och kameror som alla måste ställas in? Manuella justeringar med t.ex. handrattar kan ta många timmar innan allt är injusterat. Därtill kommer problematiken att få till exakt samma inställningar och positioner varje gång. Hur duktiga och noggranna operatörerna än är så finns den mänskliga faktorn alltid där. Genom att automatisera processen och installera omställningsmotorer kan alla dessa komponenter samtidigt justeras till en ny position direkt på begäran, effektivt och precist.

Formatomställning_paket

Vad är omställningsmotorer?

Omställningsmotorer är kompletta enheter med motor, integrerad styrning, BUS-kommunikation och mätsystem. De är idealiska för styrning av t.ex. linjärenheter, elektriska ställdon och kulskruvar. Eftersom omställningsmotorerna har allt integrerat i ett mycket kompakt format är det enkelt att installera dem i befintliga anläggningar. I de fall då det finns en handratt innebär installationen helt enkelt bara att demontera ratten, montera omställningsmotorn och koppla in den. Svårare än så är det oftast inte.

Se våra lösningar

De 7 slöserierna och hur de undviks med omställningsmotorer

Överproduktion

Det är ofta lockande att passa på att tillverka mycket av en vara när produktionslinjen ändå är anpassad för den. Omställningsmotorerna gör att man kan ställa om en hel produktionslinje på endast ett par minuter, vilket gör att man slipper tillverka mer än vad som behövs och tidigare än vad som egentligen krävs. Överproduktion riskerar att resultera i kassation. Ur hållbarhetsperspektiv är det dessutom klokt att spara på både råvaror och energi.

Väntan

Manuella omställningar i en produktionslinje tar lång tid. Automatiserade omställningsprocesser minskar drastiskt ställtider och generella stillestånd. På så sätt tillvaratar man resurser genom att både personal och maskiner slipper vänta på att produktionen ska komma igång.

Lager

Med snabba formatomställningar och korta ställtider är det lättare att tillverka ”on-demand”, i stället för att producera mer än vad som krävs och sedan lagerhålla det. Ökat lager binder kapital och risken finns alltid att det som ligger på lager aldrig kommer att bli förbrukat eller sålt. Utöver det kräver lager ofta större lokaler och allt som allt ökade kostnader på flera olika vis.

Rörelse

Genom automatiserade formatomställningar behöver inte operatörer manuellt ändra inställningar på de olika komponenterna i produktionslinjen. Risker för personalen i form av eventuella arbets- och förslitningsskador kan minimeras. Med dessa flexibla linjer kan hela processer med många ingående steg förenas med minskade materialförflyttningar som en potentiell följd och processen går på mycket kortare tid.

Defekter/omarbete

De inbyggt intelligenta omställningsmotororna säkerställer att en fastställd position alltid justeras in på samma sätt och inbyggda funktioner automatiskt korrigerar oavsiktliga ändringar. Man slipper avvikelser och eventuella reklamationer. Det gör också att man undviker att behöva kassera material och ta resurser från verksamheten för att tillverka ersättningsprodukter.

Överarbete

Med omställningsmotorns exakta resultat, jämfört med manuella inställningar, behöver man inte överarbeta tillverkningsmängden. Exempelvis slipper man att producera testversioner för att korrigera inställningar och justera positioner. Och eftersom formatomställningarna är så snabba kan man anpassa produktionen och utesluta onödiga moment som inte tillför värde till vissa produktvarianter.

Transporter

Om man bara producerar det som krävs slipper man transportera och flytta material i onödan. Det kan handla om t.ex. råmaterial som transporteras långa vägar och bidrar till CO2-utsläpp. Men onödiga transporter kan också betyda överflödiga förflyttningar inom produktionsanläggningen av exempelvis överproduktion som måste emballeras och lagerläggas. Eller att produktionslinjen är utformad på så sätt att det krävs manuellt arbete för att flytta varorna vidare till nästa del av processen. Sådan transport tillför ingenting av värde, vare sig till kunden eller själva produkten, utan tar bara resurser i anspråk.

Lean är givetvis mycket mer än bara snabba formatomställningar. Det är en metod som involverar hela verksamheten och dess affär. Men det kan vara bra att veta att det ibland finns enkla lösningar som kan vara till hjälp.

Lösningar som kan hjälpa dig till en mer hållbar produktion

Tipsa en vän eller kollega: