2021-03-08

Undvik de vanligaste problemen när du konstruerar linjärsystem

Att konstruera ett linjärsystem är inte alltid det lättaste, det finns en del vanliga problem och fallgropar. Samtidigt finns det en del saker du kan dra nytta av och hjälpmedel som underlättar. En av våra egna konstruktörer Oskar Friberg delar med sig av några bra tips som gör arbetet både enklare och smidigare.

CAD_Screen-1500

 

Bristande tillgång till CAD är ett vanligt problem vid konstruktion av linjärsystem

Ett av de vanligare problemen när man ska konstruera ett linjärsystem är den bristande tillgången till CAD-filer berättar Oskar.

– Jag arbetade tidigare som maskinbyggare och då hände det ofta att projektet avstannade för att jag inte kunde komma vidare utan en CAD-fil.

Det är ritningstungt att konstruera och det har tidigare varit svårt att hitta produkter med bra beskrivningar och en CAD-fil. Det har helt enkelt inte funnits något komplett bibliotek.

– Att ha tillgång till ett brett CAD-bibliotek är viktigt. Man märker direkt om en leverantör har lagt energi på att bygga upp ett sådant. För mig som konstruktör är det en stor fördel.

Tydlig målbild underlättar utvecklingen

Många gånger har kunden en klar bild av vad han vill åstadkomma, men kan inte visualisera det. Det krävs att bilden översätts till en maskinkonstruktion. För att korta utvecklingsarbetet är det viktigt att snabbt kunna presentera ett koncept som på ett enkelt och tydligt sätt visar hur man tänker. Även här har tillgången på CAD-filer stor betydelse.

– Att ge konstruktören snabb och enkel tillgång till CAD-filer underlättar i många fall, menar Oskar. Om man enkelt kan ladda ner filer från en hemsida, utan några krav på registrering underlättar detta i konstruktionsfasen. Det ska vara lätt att ladda ner filen och lägga in den i sin modell, det kortar vägen fram till en färdig konstruktion väldigt mycket. 

Läs mer om linjärsystem och aluminiumsystem

En tidig prisuppskattning kan spara tid

Som konstruktör är det lätt att försvinna in i projektet. Att lägga ner mycket tid på att hitta den absolut bästa tekniska lösningen. Problemet är att den lösningen kan visa sig vara på tok för dyr och därmed inte lönsam. Därför är det en god idé att redan tidigt i projektet hitta en bra balans genom en snabb prisindikation.

– Det har stor betydelse om man kan få en uppfattning om vad olika typer av lösningar kostar, så att man vet vad man jämför med, säger Oskar. Det gör att det i slutändan går snabbare att komma i mål och undvika en massa omtag och iterationer. När du involverar din leverantör tidigt i projektet, kan de guida dig fram till den optimala lösningen utifrån din kravspecifikation. Jag försöker att arbeta så mot mina kunder, och jag uppskattar när jag kan samarbeta på det sättet med mina leverantörer.

Oskar-1500

Oskars 5 tips
för att underlätta konstruktions
fasen

1. Använd standardkomponenter

Börja med att gå in på din leverantörs hemsida och se vad som finns som standardkomponenter. Det är ingen mening att uppfinna hjulet på nytt. Har den aktuella leverantören ett stort lager? Går det att på ett enkelt sätt utläsa detta direkt på hemsidan? Då spar du tid.

2. Utnyttja den kompetens som redan finns

Ofta finns det en gedigen kunskap hos olika företag inom de områden som de sysslar med. Använd dig av det! De kan ge dig rekommendationer och komma med feedback på vad som kan göras effektivare eller enklare. Leta efter en leverantör som vill fungera som en partner snarare än bara en leverantör.

3. Använd dig av befintligt CAD-bibliotek

Undersök tillgången på CAD-filer hos leverantören. Finns det ett överskådligt bibliotek kan du hitta många lösningar redan där. Ett bra CAD-bibliotek är som en godisbutik för konstruktörer.

4. Ta hjälp vid speciallösningar

Arbetar du med ett större projekt och hamnar i tidsnöd kan du ibland köpa konstruktionstimmar från en leverantör. Passa på att dra nytta av deras kompetens när det gäller att utveckla speciallösningar. De kan sitt område väl och är ofta inte rädda för att ta på sig utmanande projekt.

5. Dimensionera smart

När det gäller att dimensionera en linjärstyrning räcker det ofta med dimensioner som är mindre än vad man tror. Dubbelkolla med din leverantör om du verkligen valt rätt. Kanske räcker det med en mindre eller enklare variant. Din leverantör har ofta koll på detta.

Läs mer om linjärsystem och aluminiumsystem – så förbättrar du konstruktionen

 

New call-to-action

 

Tipsa en vän eller kollega: