2021-11-08

Avskärmningar och skyddsväggar

Avskärmningar_skyddsväggar

Varningstejper och klisterdekaler i all ära, men oftast krävs det mer för att skapa en säker arbetsmiljö. Avskärmningar och skyddsväggar ger ett effektivt skydd. De byggs ofta med olika typer av aluminiumprofiler mellan vilka man monterar paneler. Det finns många material och komponenter att välja på för att skapa den lösning som passar just din applikation.

Stabil och flexibel stomme

Oftast består stommen av aluminiumprofiler. Det förekommer profiltyper med olika nivåer av materielmängd i tvärsnittet. De grövre profilerna är mest lämpade för maskinstativ medan lätta profiler är fullt tillräckliga för avskärmningar. Om man vill ha avtorkningsbara och lättrengjorda ytor, vilket är vanligt inom medicin- och livsmedelsindustrier, kan man välja täckta profiler som ger helt släta ytor utan spår. En av de stora fördelarna med avskärmningar av aluminium, förutom att de är naturligt rost- och underhållsfria, är att de är flexibla och enkla att installera och komplettera. De kan levereras i sektioner och byggas ihop och anpassas på plats i fabriken. Konstruktionen kan lätt och säkert förankras i golvet med olika sorters fötter eller fästen.

Materialval

I stommen monterar man olika typer av paneler, galler eller plåt. Nät ger bra luftcirkulation vilken är en fördel om processen innanför avskärmningen genererar värme. Heltäckande paneler är ofta av polykarbonat och vanligen transparenta så det syns vad som händer innanför. Man måste givetvis ta hänsyn till applikationen och t.ex. inte välja material som lätt splittras eller går sönder om det kommer att utsättas för smällar och slag. Polykarbonat har generellt hög slaghållfasthet och tål relativt höga temperaturer. Det finns specialvarianter av polykarbonat som även har utmärkt beständighet mot nötning samt resistens mot UV-strålning och de flesta kemikalier. Om applikationen inte ställer särskilda krav på materialet, finns alternativ som är återvinningsbara och mycket miljövänliga. Ibland kan en mix av olika material vara bäst för att uppfylla alla önskemål.

Enkel och smidig åtkomst

I alla väggar man bygger går det att placera dörrar, grindar eller luckor. Av säkerhetsskäl måste ofta alla öppningsbara delar bevakas med brytare eller liknande. Ibland kan det dock vara nödvändigt att komma innanför avskärmningen utan dörrar och utan att strömmen bryts eller larm går. Det kan också vara så att man har mycket stora avskärmningar där man sällan behöver åtkomst. Då vill man kanske inte montera dörrar eftersom det innebär att man också behöver lås, gångjärn, kablar o.s.v.
I stället kan en typ av upphängarbeslag användas när avskärmningen monteras, vilka gör att panelerna enkelt kan lossas med en insexnyckel och därmed häktas av vid behov.
Upphängning_Illustration

Ljuddämpning

Avskärmningar kan även användas som bullerskydd om man monterar ljuddämpande paneler i ramarna. Ljudabsorberande paneler ger bättre ljudnivåer och akustik. Den här typen av väggar är även perfekta för kontorsmiljöer. Då den ljuddämpande panelen är av textil passar den inte alltid för industriella applikationer. Dock går det att använda dem i vissa sektioner av avskärmningarna för att dämpa buller, pysande ljud, smällar o.s.v.

Aluminiumprofiler

Tipsa en vän eller kollega: