2020-09-09

Därför kan egenutvecklade anpassade speciallösningar ge sämre lönsamhet

lönsamhet-maskiner-linjärnsystem-speciallösningar

Många gånger kräver utvecklingen av ett linjärsystem att man tvingas konstruera specialanpassade lösningar. Och många gånger är detta något som görs internt. Men därmed riskerar man också att projektet både blir dyrare och mer utdraget än det skulle behöva bli. Vilket i sin tur minskar lönsamheten. Ett sätt att undvika detta är att lägga över specialanpassningen på en extern partner.

En egen anpassad lösning i ett linjärsystem innebär en risk

En ingenjör är ofta en kreativ person som gillar att skapa nya lösningar och fördjupa sig i konstruktionens alla delar. Inte sällan ser han problemlösning som en utmaning och lägger mycket energi på att hitta den smartaste lösningen. Det är naturligtvis positivt med entusiasm och engagemang, men ur ett lönsamhetsperspektiv kan det innebära vissa nackdelar.

För risken är att jakten på den perfekta lösningen får kostnaderna att skena och tidsplanen att spricka. Dessutom finns det inga garantier för att den slutgiltiga lösningen faktiskt är den mest optimala, varken när det gäller funktion eller tillverkningskostnad. Istället riskerar man att lönsamheten i projektet faller och att kunden inte får sin beställning i tid.  

Bättre marginaler med en extern partner

Många gånger kan det kännas som en självklarhet att det blir dyrare att lägga ut delar av konstruktionen och monteringen på en extern partner. Det stämmer ibland om man enbart tittar på prislappen. Men om man ser till totalkostnaden är det inte alltid så. Med en erfaren helhetspartner som har både teknisk kompetens, ett brett sortiment av komponenter och egen tillverkning kan det faktiskt löna sig på mer än ett sätt.

I stället för att konstruktören lägger timmar på att utveckla en lösning, kan han beskriva vilka förutsättningar som gäller och få en optimerad linjärenhet till ett fast pris och på en avtalad tid. Därmed minskar risken eftersom du redan i förväg har full kontroll på kostnaden och på att tidsplanen kan hållas. I och med att ansvaret läggs på den externa partnern kan du också ställa helt andra krav än vad du kan göra internt.

New call-to-action

Lättare att optimera och underhålla

En extern partner eliminerar det riskmoment det innebär att använda interna resurser för att lösa uppkomna utmaningar när det gäller anpassningar, vilket gör det möjligt för företaget att fokusera på kärnkompetensen. Dock gäller det att partnern har ett brett utbud av komponenter och inte bara levererar standardprodukter.

De måste även ha resurserna och den tekniska kompetensen för att kunna ta fram en komplett lösning med specialanpassningar utifrån de förutsättningar som ni har angett. Dessutom måste de ha lång erfarenhet av att konstruera och montera speciallösningar så att de kan göra en korrekt kostnads- och tidsuppskattning.

Om allt det är på plats kan det faktiskt vara enklare, billigare och säkrare att lägga ansvaret på dem.

Läs mer om fördelar med helhetspartner

Se våra helhetslösningar

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: