2022-06-01

Effektivisera lagerflödet med smarta linjärenheter

Blog_QME

I lager- och verkstadsflöden finns idag många möjligheter att implementera automationslösningar. Genom att automatisera delmoment kan du bland annat skapa en bättre arbetsmiljö och en mer effektiv produktion. Vi berättar mer om hur smarta linjärenheter kan förbättra flödet.

Lagerautomation i en föränderlig värld

Dagens lager och verkstäder kan se ut på många sätt. I takt med att e-handel och digitalisering ökar, ställs högre krav på korta ledtider och en mer effektiv produktion. Automatisering kan underlätta uppfyllanden av kundens förväntningar, samtidigt som en hög kvalitet och bra arbetsmiljö kan bibehållas. Lagerautomation är ett brett område som rymmer många typer av lösningar. Olika arbetsmoment och applikationer har olika krav – vissa är simpla och vissa mer avancerade. Enkla rörelser och omställningar kan automatiseras med hjälp av linjärenheter.

Exempel på automationsflöde

Linjärenheter kan finnas i en mängd olika applikationer. I videon nedan visar vi ett exempel på hur en linjärenhet av modell QME kan samarbeta med en visionkamera i ett enkelt automationsflöde. Just den här typen av linjärenhet är en kostnadseffektiv lösning då den vanligtvis levereras klar för inbyggnad och därmed sparar både konstruktions- och monteringstid. Den brukar också gå att anpassa med kulskruv eller trapetsskruv beroende på applikationens precisionskrav. Linjärenheten justerar sin position baserad på inkommande data från visionkameran, i detta fall information om klossarnas höjd. Liknande funktionalitet kan hittas inom exempelvis e-handelsflöden där postpaket ska sorteras efter adressetikett, vikt eller höjd. Andra exempel där linjärenheter av den här typen kan användas är pick and place-applikationer eller generellt för formatomställningar.

HubSpot Video

 

lagerautomation

Tipsa en vän eller kollega: