2021-04-14

Emballage – en viktig del av din leverans

Emballage_wellpapp

När du köper linjära lösningar är det viktigt att leveransen kommer fram till dig på ett säkert sätt. För att skydda din leverans krävs emballage som är anpassat efter just din beställning. Material, utformning och kostnad är alla viktiga aspekter för din leverantör att ha i åtanke vid val av emballage. Dessutom bör leverantören arbeta aktivt för ett så miljövänligt och hållbart alternativ som möjligt.


Materialval – vilka krav ställer din beställning?

Beroende på hur din leverans ser ut kan emballage av olika material användas. Wellpapp har flera stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Materialet har en låg vikt, är enkelt för dig som kund att återvinna och dessutom kan det vara tillverkat av redan återvunnet material. Eftersom wellpapp kan användas till både förpackningar och till lastpallar kan en väldigt miljövänlig helhetslösning skapas. Det finns dock situationer som kräver ett kraftigare och mer motståndskraftigt emballage. En stor och tung konstruktion kan behöva träemballage för att säkerställa en trygg transport till dig. Det är viktigt att samarbeta med en leverantör som anpassar materialet efter just dina behov.

Beställ provkit

Utformningen av emballaget spelar roll

Utöver flera materialval finns emballage även i olika utformning fysiskt. Wellpappkartonger finns i olika storlekar för att passa just din leverans. Används träemballage så anpassas det också efter hur beställningen ser ut. Detta är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom man då undviker att frakta luft och överflödigt emballagematerial i onödan. En direkt följd av detta är att fler leveranser får plats i samma fordon och antalet transporter från leverantören kan minskas. Dessutom är det enklare för dig som kund att hantera en mindre mängd emballage. Det finns leverantörer som arbetar aktivt med utformningen av emballage för att både leverera din beställning säkert och för att bidra till en mer hållbar framtid.

En trygg och hållbar leverans

Genom att du som kund samarbetar med en leverantör av linjära applikationer som arbetar kontinuerligt med att förbättra sina emballagelösningar gynnas både du och miljön. Att välja ett hållbart alternativ ska inte vara dyrt eller krångligt. Emballage som anpassas efter din leverans säkerställer en trygg transport, att onödiga frakter undviks och att materialet är enkelt för dig att ta hand om efteråt.

Se våra lösningar

Tipsa en vän eller kollega: