2021-08-03

Enkla komponenter till tuffa applikationer

Ketchupmaskin_c-skena

Många linjärprodukter kan verka komplexa och avancerade, men det finns även enklare komponenter som löser många linjära förflyttningar. En av dessa är linjärstyrningar som består av vagnar med rullar som löper i en c-formad skena. Konstruktionens enkelhet och kompakta utförande gör att de är okänsliga för smuts, har låg friktion och ofta är tystgående. En annan fördel med linjärlager med rullar är att det ofta är en prisvärd lösning.

Industrimaskiner

Linjärstyrningar med rullar används ofta inom industrin, t.ex. för luckor i förpackningsmaskiner eller justering av komponenter i fyllnings- och förslutningsmaskiner. Då den typen av maskiner ofta förekommer inom livsmedelsindustrin där det råder höga krav på hygien och rengöring, måste material som tål översköljning och rengöring väljas. Förzinkat stål är vanligt, men rostfritt stål är ett bättre alternativ om applikationen kommer att utsättas för vatten, smuts, temperatursvängningar eller höga temperaturer. Att välja rätt material förlänger inte bara komponenternas livstid avsevärt utan förenklar även rengöring och underhåll. Rådfråga gärna din leverantör om du är osäker på vilket material som passar bäst för din applikation.

C-Skena


Mekanisk utrustning

Om man väljer linjärstyrningar i rostfritt material får man en idealisk lösning för exempelvis biltvättar och automatiska grindar. Den typen av applikationer utsätts för enorma påfrestningar och behöver robusta komponenter som står emot väta och smuts. Detsamma gäller för skjutbara dörrar och andra liknande konstruktioner på t.ex. båtar.

New call-to-action

Interiörlösningar

Även om linjära komponenter oftast förekommer inom industrin, kan just den här typen av linjärstyrning användas till interiöra lösning som flyttbara väggar eller olika sorters skjutdörrar. Det är en så pass tyst lösning att den t.o.m. har använts till scenkonstruktion för tv-produktioner där det är viktigt att minimera alla former av störande bakgrundsljud. Eftersom linjärlager med rullar oftast klarar både vatten och höga temperaturer kan den också vara lämplig för exempelvis duschdörrar och luckor till kaminer eller eldningspannor.

Läs mer om linjära applikationer

 

Tipsa en vän eller kollega: