2021-11-10

Ergonomiska arbetsstationer i produktionsmiljö

Ergonimisk_arbetsstation

Ibland kan kanske ergonomi inom tillverkning och produktion uppfattas som en stor kostnad. I längden stämmer detta dock inte alls. Det behöver för det första inte alls vara särskilt kostsamt. För det andra är de positiva effekterna på produktivitet och hälsa väldigt stora, när man arbetar på ett ergonomiskt sätt. En bra arbetsmiljö leder också till minskad sjukfrånvaro.


En ergonomisk industriarbetsplats

Ledorden när du designar en ny arbetsstation bör alltid vara att anpassa arbetsförhållandena till människan, istället för att människan ska anpassa sig till aktuella arbetsförhållande. Att kunna arbeta i en bra arbetsposition och ha en välorganiserad arbetsyta är detaljer som spelar stor roll för vår hälsa i det långa loppet. Med dagens flexibla konstruktionsalternativ går det att få till en ergonomisk, kostnadseffektiv arbetsstation, oavsett om du arbetar i en produktions- eller kontorsmiljö.

hylla_på_hjul

 

 

 

 

fotstöd

 

      Verktygsvagn på hjul      Justerbart fotstöd

 

3 gyllene ledord för en ergonomisk arbetsstation

 1. Anpassningsbarhet
  Möjlighet att göra individuella inställningar på arbetsstationen är a och o. Arbetsbord och arbetsstolar ska gå att höjdjustera efter olika personer och arbetsuppgifter. Även fotstöd som går att justera hjälper till att skapa en optimal arbetsposition. När arbetsuppgifterna tillåter det, är det bra att försöka att varva mellan stående och sittande position under dagen.
  En monterings- eller workshopvagn på hjul är enkel att flytta, om exempelvis verktyg eller annan utrustning behövs på en annan plats eller kanske vid en annan maskin. Flyttbara delar av arbetsstationen ökar flexibiliteten och möjliggör för en mer ergonomisk arbetsplats.
 2. Placering
  Material och verktyg som används regelbundet ska placeras på ett lättillgängligt sätt, så att påfrestande rörelser och arbetspositioner undviks. Material som är placerat längre bort ska kunna nås utan att kroppen belastas på ett skadligt sätt, t.ex. genom justerbara hjälpmedel som rörliga armar eller flyttbara hyllor.
  Undvik onödiga lyft, använd hjälpmedel som t.ex. materialliftar, för att lyfta och sänka tyngre laster. För att flytta tunga laster, använd en vagn eller något liknande.
 3. Belysning
  Tillräckligt med ljus är viktigt. Belysningsnivåer i lagerlokaler, produktionslinor och vid monteringsanläggningar, ska alltid helst vara bättre än standardkraven. Det räcker dock inte att enbart ha höga belysningsvärden. Belysningen måste också vara jämn och belysningsstandarden specificerar minimivärden för enhetlighet. Inom högkvalitativ industribelysning ges särskild uppmärksamhet åt bländningsstyrning. Närmst kroppen är det lämpligt med justerbar belysning, så att man själv kan anpassa lämplig belysningsnivå beroende på rådande omständigheter.

materiallift 

 

 

 

 

   Materiallift vid arbetsstation 

Aluminiumsystem

Tipsa en vän eller kollega: