2020-02-12

Fördelar och nackdelar med att använda färdiga linjärenheter

Blogg_Linjäerenhet

Den som ska konstruera en applikation för linjär rörelse kan antingen välja att konstruera alla enheter själv med hjälp av lösa komponenter eller att använda sig av olika typer av färdiga linjärenheter. Det finns fördelar och nackdelar med båda, beroende på applikationens förutsättningar.

Fördelar med färdiga linjärenheter

Om du väljer att använda lösa komponenter måste du själv bygga in drivningen, något som redan finns på plats när du köper en färdig linjärenhet. Du får den integrerad tillsammans med linjärstyrningskomponenterna och ofta är det kapslat vilket skyddar komponenterna från damm och smuts. En färdig linjärenhet är dyrare i inköp, men å andra sidan blir monteringstiden kortare.

En färdig linjärenhet är också kalibrerad från start, vilket innebär att bland annat eventuella parallellitetsproblem är lösta. Dessutom får du färdiga data på vad den klarar, vilket du i annat fall själv måste räkna på om du bygger den själv. I och med att alla färdiga enheter har tydliga data och specifikationer, samtidigt som du inte behöver dimensionera själv, sparar du tid både i konstruktionsfasen och vid monteringen. 

 

New call-to-action

 

Fördelar med lösa komponenter

Fördelarna med lösa komponenter är att du kan konstruera din linjärenhet exakt som du vill ha den. Det finns trots allt ett begränsat utbud av färdiga linjärenheter. Har du behov av en väldigt krävande lösning blir det relativt dyrt att använda färdiga enheter.

En omfattande lösning med färdiga enheter tenderar också att bli ganska skrymmande. Väljer du att själv konstruera den med lösa delar kan du skapa en mer kompakt lösning.

Färdiga linjärenheter är ofta är kapslade, vilket på ett sätt är en fördel men också en av nackdelarna. I och med att komponenterna är inbyggda och dolda är det svårt att se om smuts har trängt in. I till exempel träindustrin är sågspån förödande för linjärenheter och därför är det en fördel att enkelt kunna både inspektera och rengöra de ingående komponenterna.

Se våra produkter

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: