2021-09-07

Linjära applikationer i renrum

cleanroom

Linjära applikationer i renrum ställer särskilda krav på de ingående komponenterna. Vad behöver jag då tänka på när jag konstruerar och väljer produkter till applikationer i renrum? Genom att bättre förstå orsakerna till uppkomsten av oönskade partiklar och därefter designa din lösning på ett smart sätt för att möta detta, behöver det inte vara så svårt.

Hårda krav på omgivande miljö

I renrum råder en kontrollerad nivå av föroreningar. I vanliga fall så pratar man ofta om behovet av att undvika föroreningar som tränger in i linjära komponenter, så som skenstyrningar och kulskruvar, men i renrum gäller i stället det motsatta – att undvika att dessa komponenter för in föroreningar i renrumsmiljön. Renrum förknippas vanligen med elektronik och medicinsk industri, men förekommer även för vissa applikationer inom flyg-, läkemedel- samt matindustri.

Friktion – renrummets fiende

Linjärstyrningar som rör sig skapar oundvikligen små partiklar på grund av den friktion som uppstår mellan de olika ytorna som kommer i kontakt med varandra, under linjärstyrningens förflyttning. Eftersom målet är att hålla mängden av oönskade partiklar på en miniminivå bör fokus ligga på att reducera friktionen så mycket som möjligt. En linjärstyrning med kulor eller rullar som till exempel en kulbussning eller kulskruv, är därför att föredra framför glidbussning eller glidskruv.

New call-to-action

Tätningar, smörjning & kulkedja

Vanliga standardtätningar på en skenstyrningsvagn eller en kulskruvsmutter, tenderar att generera en viss friktion vid rörelse. Lågfriktionstätningar eller tätningar som helt saknar kontakt med skena/kulskruv är därför att föredra i renrum. Dessa tätningar har dock en nackdel, de medför en större risk att smörjmedel kan läcka ut i omgivande miljö. Man bör därför använda sig av speciella typer av smörjmedel som är godkända för att använda i renrumsmiljö.

På senare tid har man kunnat visa på att skenstyrningar med kulkedja reducerar mängden oönskade partiklar som bildas. Kulkedjan separerar kulorna i vagnen och hindrar dem från att komma i kontakt med varandra.

ballchain_dwg

Välj rostfritt material

Föredragna material i renrumsmiljö är vanligtvis rostfritt stål och PVC. Många miniatyrskenstyrningar och miniatyrkulskruvar finns tillgängliga i rostfritt material, vilket gör dem till ett bra alternativ för renrumsapplikationer. Dessa kommer dessutom ofta med lågfriktionstätningar samt låg förspänning som standard. Även om vanligt stål och aluminium ofta är standardmaterial i linjära komponenter, finns det sätt att kringgå detta och anpassa dem till renrum. Stål kan till exempel ytbehandlas genom förkromning eller nickelplättering som förhindrar oxidering. Aluminium kan i vissa fall anodiseras, vilket ger ytan ett heltäckande korrosionsskydd genom att aluminiumets naturliga oxidskikt förstärks.

Rostfria miniatyrskenstyrningar

Tipsa en vän eller kollega: