2020-09-11

Minska lagerkostnaderna med bibehållen leveranssäkerhet

lagerkostnader-komponentlager-linjärsystem

Att ett stort lager kostar pengar och därmed i förlängningen minskar marginalerna är ingen nyhet. Samtidigt innebär ett mindre buffertlager att du blir beroende av dina leverantörers leveransförmåga. Det finns dock sätt att både öka leveranssäkerheten och minska produktionskostnaderna.

Nackdelen med att ha ett stort komponentlager för linjärsystem

Att ha ett stort lager med olika komponenter för att skapa linjärsystem kan vara en fördel. Det kan till exempel vara bra om du får ett bättre pris på komponenter som du beställer stora volymer av. Samtidigt tar du en risk. Leverantörens tillverkningskostnader kan sjunka eller kan något annat få priset på komponenterna att falla. Om din konkurrent i det läget har korta ledtider och ett mindre lager kan de erbjuda likvärdiga linjärsystem till ett lägre pris.

När du dimensionerar ditt buffertlagers storlek handlar det alltså om att ställa leveranssäkerheten mot tillverkningskostnaden och hitta en optimal balans.

Ett annat skäl till varför man väljer att ha ett stort lager kan vara minskade transportkostnader. En stor volym i beställningen kan innebära att frakten kan förhandlas bort. Samtidigt bör det ställas i relation till lagerkostnaden. För ett stort lager innebär inte bara att kapital binds i komponenterna, även själva lagerutrymmet i sig kostar pengar.

Är ett mindre lager och flera leverantörer lösningen?

Att ha ett mindre buffertlager och i stället arbeta med korta ledtider är alltså att föredra. Till exempel kan konstruktionsfasen ta lång tid och du slipper då ha en mängd komponenter på lager under den tiden. Samtidigt innebär det att risken för leveransstörningar ökar. Ett sätt att hantera det brukar vara att använda sig av flera alternativa leverantörer.

Detta medför dock att hela arbetet med att koordinera leveranserna hamnar hos er, något som tar mycket tid och innebär att ansvaret för planeringen ligger internt. Dessutom måste ni hålla koll på de olika leverantörernas förmåga att leverera och hur de, i sin tur, hanterar sina leverantörer. Hur de arbetar för att säkra ledtiden för sina inkommande komponenter. Ibland kan även de ha minimerat sina buffertlager för att optimera lagerkostnaderna.

New call-to-action

En välsorterad helhetspartner optimerar kostnader

Utifrån ambitionen att minska sitt lager och korta ledtider kan det kännas osäkert att jobba med en enda helhetsleverantör. Lite som att lägga alla äggen i en korg. Men det kan vara ett betydligt enklare och säkrare alternativ än att ha ett nätverk av leverantörer, förutsatt att helhetspartnern klarar av att leva upp till vissa kriterier.

De måste ha ett stort eget lager med ett brett sortiment. Med andra ord får de inte vara för beroende av sina leverantörers ledtider. Det är också viktigt att de kan göra egna anpassningar så att de själva styr över planering och tidsåtgång för detta. Därmed kan de anpassa sig efter dina behov och behöver inte förlita sig på en extern verkstad.

Men kanske viktigast är att helhetsleverantören du väljer har egen teknisk kompetens och kan ta fram specialanpassade lösningar utifrån de förutsättningar konstruktionen kräver. Därmed kan du lägga ut delar av tillverkningen på leverantören och få en färdig enhet som sedan går direkt in i din produktion. Förutom att det sparar tid innebär det också att du inte själv behöver lagerhålla de komponenter som ingår.

Läs mer om fördelar med helhetspartner

Se våra helhetslösningar

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: