2021-04-07

Pneumatiska eller elektriska cylindrar

Pneumatic input to robot handle in intelligence factoryPneumatiska ställdon är mycket vanliga inom industriautomation. Även om pneumatiska system ofta är en mycket bra lösning finns det mer hållbara alternativ, framförallt med tanke på ekonomi och energibesparing. De har dessutom tydliga fördelar när det kommer till effektivitet, säkerhet och produktionskvalitet.

Ekonomi och energibesparing

Generellt sett har tryckluftssystem dålig verkningsgrad. Kompressorer kräver ofta stora mängder energi och kan därför bli en stor kostnad för många företag. Mycket av den komprimerade luften försvinner dessutom via läckor och långa ledningar skapar tryckfall. Det är inte ovanligt att upp till 50% av den tillförda mängden försvinner genom läckage. Ur både ekonomiskt och energibesparingsperspektiv så kan det vara värt att istället använda elektriska ställdon då de har en verkningsgrad på 80% jämfört med pneumatiska cylindrar som ligger på runt 10%.

Vid inköp kan en pneumatisk lösning kännas lockande eftersom den generellt är billigare än motsvarande lösning med elektrisk cylinder. Men med sin höga verkningsgrad och låga driftskostnad har den elektriska cylindern en betydligt kortare återbetalningstid. Vid lite längre slaglängder och större dimensioner blir den elektriska lösningen lönsam på mindre än ett år – kostnaden för luften överstiger då den högre investeringskostnaden för en elektrisk lösning.

Lösningar som kan hjälpa dig till en mer hållbar produktion

Trygg produktion för validerade processer

Elektriska cylindrar kan vara något mer komplexa vid installation jämfört med pneumatiska cylindrar, men när systemet väl är på plats får man en säker och tillförlitlig produktion med exakta cykler och repeterbarhet. De elektroniska cylindrarna är programmerbara och det går att lägga in flera olika positioner i samma cykel. Med pneumatiska don är man ofta begränsad till ändpositionerna. Dessutom är det svårt att kontrollera pneumatiska system och man kan inte få samma noggrannhet. Tryckluften fluktuerar och påverkas mycket av omgivande faktorer.

För produktioner som kräver validerade processer är elektriska ställdon att föredra eftersom de erbjuder full styrbarhet och kontroll och därför kan garantera jämn kvalitet. Då alla inställningar programmeras går det inte att manipulera eller av misstag råka ändra förutsättningarna i produktionsflödet. Med STO-funktioner (Safe Torque Off) som oftast finns i det elektriska systemet, skapar man även en tryggare och säkrare arbetsplats för operatörer och underhållspersonal.

PNCE

Ren och säker arbetsmiljö

Ett tryckluftssystem kan kräva mycket underhåll och service. Man bör regelbundet se över läckage och filter måste bytas kontinuerligt för att säkerställa ren returluft. Detta är viktigt för personerna som arbetar på anläggningen, men även för själva produktionen. Inom branscher som t.ex. medicinteknik och livsmedel har ren applikationsmiljö en mycket stor betydelse. I dessa fall kan en eldriven cylinder vara en bättre lämpad lösning då man kan säkerställa ett slutet system. Ytterligare en fördel är att den elektriska cylindern oftast är mycket tystare och bättre för produktionspersonalen då ljud från pysande tryckluft är en välkänd bidragande orsak till buller i industrin.

Se våra lösningar

Tipsa en vän eller kollega: