2020-09-15

Så fördyrar flera leverantörer tillverkningskostnaden

leverantör-linjärsystem

Vissa tycker det är strategiskt viktigt att ha flera olika leverantörer av komponenter till linjärsystem. De ser det som ett riskspridande där de inte gör sig beroende av en enda part. Dessutom ser de det som ett sätt att kunna hitta det billigaste alternativet för varje komponent. Men faktum är att det i själva verket ökar både risken och tillverkningskostnaden. För att inte tala om alla de interna resurser som tas i anspråk, resurser som skulle kunna läggas på kärnverksamheten.

Köpa färdigt eller bygga själv?

Att ha flera olika leverantörer för komponenter till ett linjärsystem eller att välja en helhetspartner som både kan leverera allt och dessutom leverera en färdig lösning är ett val man gör. I grund och botten bygger valet på samma resonemang du har inför att bygga en ny villa. Innan du sätter igång att bygga på din nya tomt måste du bestämma dig om du ska köpa allt material själv eller anlita en hustillverkare.

Väljer du hustillverkaren får du klara besked om vad det kommer att kosta och när det är färdigt. Du vet också att alla ingående material och komponenter är kompatibla med varandra och att allt kommer att fungera ihop när huset väl är färdigt.

Eller ritar du upp allt själv och åker till bygghandeln och köper in det material i de mängder du tror behövs. Du lägger ner en hel del tid på att försöka hitta de bästa och billigaste materialen och vitvarorna.

Tillverkningskostnaden är mer än pengar

Samma principer gäller för inköp av komponenter till linjärsystem. Att själv konstruera en specialanpassad lösning, leta upp de bästa och billigaste komponenterna hos olika leverantörer och sedan montera det kan på pappret se ut som ett kostnadseffektivt alternativ. Men om du räknar in all den tid som går åt för till exempel koordinering, projektstyrning och att tanka ner en mängd olika CAD-filer, blir bilden en annan.

Dessutom är det ni som måste ta ansvar för att de olika komponenterna är kompatibla med varandra, ni måste göra alla beräkningar på konstruktionens hållfasthet utifrån förutsättningarna. Sedan tillkommer tiden för montage och testningar av den färdiga lösningen.

New call-to-action

Samordningsvinster och optimerad totalkostnad

Med en helhetspartner för linjärsystem får du samma fördelar som en totalentreprenad ger dig när du ska bygga ett hus. En partner med ett stort lager och ett brett sortiment, som kan leverera allt från kulskruvar och kuggremmar till motorer och transmissioner, gör att du sparar tid både i inköps- och koordineringsfasen. De känner dessutom väl till alla de ingående komponenterna och har koll på både priser och kvaliteter.

Om du väljer en partner som även har en stor teknisk kompetens, som kan montera och leverera en färdig lösning utifrån de förutsättningar konstruktionen kräver, ökar du kostnadseffektiviteten ytterligare. Då kan de dra nytta av sin materialkunskap och ta fram en färdig lösning som inte bara är optimal ur ett kostnadsperspektiv, utan som dessutom kan leveras direkt in i den övergripande konstruktionen. Alla ritningar, beräkningar, montage och testkörningar är redan gjorda, du vet att du får det du förväntar dig till en känd totalkostnad och en bestämd tid.

Precis som en totalentreprenad är en helhetspartner billigare när du räknar på vad det faktiskt kostar i tid och pengar att köpa in materialet och sedan bygga det själv.

Läs mer om fördelar med helhetspartner

Se våra helhetslösningar

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: