2023-05-29

Så justerar du bandet på din bandtransportör

justering_bandtransportörBörja med att placera din bandtransportör på rätt plats och i våg. Justera därefter in bandet tills det ser bra ut. Vi har gjort två stycken steg för steg filmer som visar exakt hur processen går till, en för änd- och en för mittdrift.

Kontrollera och justera alltid vid nyinstallation

När du installerar en ny bandtransportör är det viktigt att alltid kontrollera och justera in bandet på den. Det behöver man göra även det redan skulle vara gjort hos tillverkaren. Saker kan hända under transport som bland annat kan göra så att bandet sträcker sig.
Banden på transportörer från Rollco är som standard uppspända 0,3%/meter. Tjocka band är svårare att spänna upp, likaså en del typer av material vilket kan påverka procenttalet.
Vid behov kan bandet justeras flera gånger under bandtransportörens livstid.

Rätt plats och i våg

Innan man börjar med själva uppspänningen behöver man säkerställa att bandtransportören står på rätt plats och att den är i våg. Många bandtransportörer har justerbara fötter som man kan ändra för att göra detta. Man använder sen en insexnyckel storlek 2,5 för att göra själva injusteringen av bandet.

Processen för att justera bandet skiljer sig åt beroende på om transportören har änd- eller mittdrift.
Vi demonstrerar steg för steg hur man går till väga för både änd- och mittdrift i två instruktionsfilmer.

Frågor du får svar på i filmerna:

  • Var justerar man in bandet någonstans?
  • Vad ska man göra om bandet ändå inte är bra, trots att du har justerat det?
  • Hur avgör man om bandet är färdigjusterat?

Justering av band vid änddrift:

 

 

 

 

 

 

 

 

Justering av band vid mittdrift:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ladda ner linjärenhetsguiden

Tipsa en vän eller kollega: