2020-02-19

Så konstruerar du en svängd linjär rörelse på bästa sätt

curviline_blog

I de flesta fall sker en linjär rörelse i en rak linje mellan två punkter eller i en cirkelrörelse. Men i vissa applikationer krävs det en kombination av raksträckor och kurvor i en svängd linjär rörelse.

När används en svängd linjär rörelse?

Det finns naturligtvis inte svängda linjära rörelser, men det finns lösningar som kan få en linjär rörelse att svänga. En svängd linjär rörelse brukar normalt antingen bestå av likformiga kurvor, som en 90 eller 180-graders böj tillsammans med raka sträckor eller en blandning av olika böjar, mer som en kurvig linje. Den förstnämnda används ofta i samband med olika former av precisionslagrade transportsystem som transporterar delar vid montering eller kvalitetskontroll. Den andra varianten används oftast när något behöver transporteras längs en rak linje men där det krävs olika böjar för att undvika hinder.

New call-to-action


Utmaningar vid svängd linjär rörelse

En av utmaningarna vid en svängd linjär rörelse är att vagnen måste kunna röra sig både i kurvorna och i övergången till den raka banan. Av den anledningen används ofta hjul eller rullar för att styra och stödja lasten i svängda linjära system, vilket inte kräver lika släta ytor som återcirkulerande kullager.

Oftast skräddarsydd lösning

När kullager används i svängda linjära system fungerar de bäst för kurvor med stor radie. De är dock det bästa alternativet när det krävs hög lasttålighet, styvhet och noggrannhet.

I de flesta fall är en svängd linjär rörelse skräddarsydd för en speciell applikation. Att försöka konstruera den med standarddelar kan vara en utmaning eftersom det många gånger är svårt att hitta delar som passar exakt den radie som uppstår i och med att de har en fast standardradie.

Se produkter för svängda system

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: