2020-05-08

Sänk kostnaderna med färdigbyggda lösningar för linjärsystem

Färdigbyggd lösning för linjärsystem

Att enbart titta på pris när det gäller inköp av komponenter för linjärsystem ger inte hela bilden av kostnaden. Även monteringen är en faktor som påverkar. Därför kan färdigbyggda lösningar vara ett sätt att skapa en bättre totalekonomi.


Hur kan färdigbyggda lösningar sänka kostnaden för linjärsystem?

Till skillnad från att köpa in olika komponenter och sedan bygga ihop dem till en specifik linjärenhet, är de färdigbyggda lösningarna, som namnet antyder, monterade när de kommer. Fördelen med detta är att allt förarbete, som till exempel design och tekniska beräkningar, redan är gjort och att den är optimerad för en jämn linjär rörelse. Därmed kan tiden som annars hade behövt läggas på detta användas till annat.
Även om en färdigbyggd linjärlösning ofta är dyrare i inköp än de ingående komponenterna var för sig, kan den alltså ändå sänka kostnaden eftersom tiden för montering blir kortare. Dessutom kan maskinens ramverk ofta förenklas både gällande omfattning, bearbetning och precisionskrav.
Överlag är det viktigare att räkna på totalkostnaden för lösningen än priset för enskilda komponenter.

New call-to-action

Öka kvaliteten, sänk totalkostnaden

En färdigbyggd lösning levereras testad och klar, samtidigt som alla ingående komponenter är konfigurerade för att fungera smidigt tillsammans. Parallellitetsproblem som kan uppstå vid montering av enskilda komponenter är redan åtgärdade och funktionaliteten är optimerad för de ingående delarna. Den färdiga enheten är också mer tätad och motstår smuts bättre, vilket kan öka livslängden och minska underhållskostnaden. Det innebär att en färdigbyggd enhet kan öka kvaliteten på lösningen, samtidigt som totalkostnaden tack vare tidsbesparingen och den ökade livslängden blir lägre.

När är en färdigbyggd lösning att föredra?

En färdig enhet har många fördelar ur ett kostnadsperspektiv, även om de initialt kan vara dyrare i inköp. De fungerar bäst när konstruktionen inte har mycket speciella krav på prestanda eller väldigt udda specifikationer. I och med att enheten är färdigbyggd har den vissa begränsningar när det gäller till exempel längd eller hastighet. Har man mycket specifika krav går det att optimera prestandan på ett annat sätt i en lösning som konstruerats med lösa komponenter.  
Eftersom den är inkapslad står den färdigbyggda lösningen emot smuts bättre. Å andra sidan är det svårare att se om den behöver extra rengöring.
Även om vissa reparationer är enkla och kostnadseffektiva att genomföra, kan det vara besvärligt att byta ut enskilda komponenter i en färdigbyggd enhet. I vissa fall kan hela enheten behöva bytas ut vilket faktiskt kan vara den enklaste utvägen.
Om en färdig lösning ger bättre totalkostnad än enskilda komponenter får därför avgöras från fall till fall, i slutändan är det applikationens behov som styr.

Se våra lösningar 

CTA_pillar-page-valj-leverantor

 

Tipsa en vän eller kollega: