2021-04-19

Transporter, lager och lokal förädling ur ett hållbarhetsperspektiv

Transporter_båtfrakt

Det kan vara komplicerat att välja en leverantör av linjära lösningar. Det är viktigt att leverantören är tekniskt kunnig, att produkterna du söker har en rimlig leveranstid och att servicenivån är hög – men även hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Hållbarhet är ett brett begrepp som berör exempelvis transportsätt, lagerhållning och bearbetning. Genom att samarbeta med en leverantör som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor kan du minska miljöpåverkan när du köper produkter till linjära applikationer. 

Välj hållbara transportsätt 

Som kund har du möjlighet att välja en leverantör som arbetar med mer hållbara transportsätt. Det gäller både leveransen till dig och fraktsättet som används för att ta hem produkten till leverantörens lager. Att använda sig av frakt via båt eller lastbil är mer miljövänligt än att använda flyg. I många fall kan flygfrakt från Asien till Europa ha 20–25 gånger större miljöpåverkan än båtfrakt (jämförelse gjord med DHL Carbon Calculator). Genom att välja standardprodukter som finns på lager hos din leverantör kan du göra en insats för miljön, eftersom din lösning inte behöver fraktas hem på beställning. 

Planering och strategiska inköp är viktigt 

En leverantör behöver arbeta aktivt med planering av sina inköp. Detta för att underlätta för dig som kund, men också för att minska miljöpåverkan. Genom att leverantören planerar sina leveranser i god tid kan mer miljövänliga alternativ som båtfrakt användas, trots att leveranstiden är längre. Strategiska inköp innebär också att den produkt du söker förhoppningsvis redan finns i lager lokalt.  

Lösningar som kan hjälpa dig till en mer hållbar produktion

Ett stort lokalt lager kan vara en fördel både för dig och för miljön 

Att leverantören tillhandahåller ett stort lager i Skandinavien kan vara en fördel både för dig och för miljön. Du kan få kortare leveranstid på din lösning och lagerstorleken möjliggör för leverantören att beställa hem större partier i stället för små. En del leverantörer har små lager i Skandinavien medan deras stora lager finns på distans ute i Europa eller Asien. Genom att samarbeta med en leverantör med ett stort lokalt lager gör du ett miljömedvetet val och undviker onödiga flygfrakter och tillhörande höga koldioxidutsläpp.

Förädling i lokal verkstad 

Har leverantören kompetens och utrustning för att kapa, bearbeta och montera material i sin lokala verkstad så är det en stor fördel ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att förädla lokalt undviks onödiga transporter och dessutom kan du som kund få din leverans snabbt. Leverantören kan då även ta hand om rester och spillmaterial på ett hållbart och effektivt sätt. 

Välj en leverantör som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 

Valet av leverantör kan vara komplext, men genom att göra ett medvetet val kan du som kund hjälpa till och bidra till en mer hållbar framtid och miljö. Välj en leverantör som tar hållbarhetsfrågor på allvar och som kontinuerligt letar efter nya lösningar för att minska sin miljöpåverkan. 

Beställ provkit

Tipsa en vän eller kollega: