2020-09-07

Tre sätt att effektivisera affären när du jobbar med linjärsystem

Teamwork-effektivisera-affären-linjärsystem

Många gånger sker konstruktionen och tillverkningen av alla lösningar till ett linjärsystem inhouse. Det kan ha sina fördelar, men det är inte alltid den mest optimala lösningen. Ett sätt att effektivisera processen och därmed affären är att dra nytta av en tekniskt kunnig komponentleverantör för att minska kostnader och ledtider.

Så kan en leverantör bidra till att effektivisera din affär

Att konstruera linjärsystem kan vara en ganska omständig och kostnadskrävande process. Här får du tre tips på vad du ska tänka på när du använder en leverantör för att effektivisera affären.

1. Använd en helhetspartner

Ett enkelt sätt att effektivisera affären och öka lönsamheten är att använda sig av en helhetsleverantör för komponenterna. Det innebär att du inte bara får det du beställer utan även hjälp med kunskap och rådgivning kring konstruktion och hur de olika komponenterna fungerar tillsammans. Förutom att det kan öka kvaliteten på slutprodukten minskar det även tidsåtgången för konstruktions- och prototyparbetet eftersom du undviker att komponenter från olika leverantörer skapar problem när de ska byggas ihop i samma lösning.

En annan fördel med att ha en helhetsleverantör är att du har en part som känner dina behov och som därmed proaktivt kan ge dig råd kring hur konstruktionen kan optimeras. Det kan till exempel vara förslag på alternativa komponenter till lägre kostnad men med samma kvalitet och prestanda, vilket i förlängningen förbättrar din affär.

2. Ta in leverantören tidigt

Om du anlitar en leverantör med hög teknisk kompetens och erfarenhet av anpassning och montering är det en god idé att dra nytta av det. Många gånger kommer leverantören in på slutet när konstruktionen är färdig och det är dags att offerera de ingående komponenterna. Men då är det oftast för sent att förändra något om leverantören utifrån sin erfarenhet ser en förbättringspotential.

Genom att redan tidigt i projektet, gärna innan konstruktionen är påbörjad, involvera leverantören får du oftast en effektivare lösning. Ni kan då fokusera på att ta fram en genomtänkt kravspecifikation och överlåta åt leverantören att ta fram den optimala tekniska lösningen inom den kostnadsram ni angett. En erfaren och kunnig helhetspartner tar ofta fram flera olika utkast på lösningar som ni tillsammans utvärderar och kan bidra med ett öppet sinne och nya tankesätt.

New call-to-action

3. Se till att det är en fristående leverantör

Det finns flera olika leverantörer av komponenter för linjärstyrning. De flesta av dem har i sin tur leverantörer inom olika tekniska specialområden som de handlar av. Problemet är dock att många leverantörer är låsta till ett varumärke och dess specifika sortiment. Det skapar begränsningar, särskilt om du vill kunna kostnadsoptimera konstruktionen och förbättra marginalen. Risken är stor att den ideala komponenten tillverkas av någon som de av sin leverantör förhindrats att handla ifrån.

Genom att välja en helhetsleverantör som inte är bunden till en leverantör och en specifik katalog får du friheten att fullt ut kunna optimera lösningen. En helhetspartner med många alternativa leverantörer av mekaniska komponenter, växellådor, motorer, transmissioner och aluminiumprofiler och kanske till och med en viss egen tillverkning, kan i betydligt högre utsträckning bidra till att göra din verksamhet både mer konkurrenskraftig och lönsam.

Läs mer om fördelar med helhetspartner

Se våra helhetslösningar

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: