2020-02-17

Vad är bäst? Kulor eller rullar vid skenstyrning?

Kulor vs Rullar_2Det finns en diskussion kring vilken lösning som är bäst vid skenstyrning, om kulor eller rullar ger bäst resultat. Men faktum är att frågan är fel ställd.

Skenstyrning med kulor eller rullar

Som nästan alltid när det handlar om linjär rörelse börjar svaret på alla frågor med att titta på din applikation. Det är den och det mål du har med den som avgör vilken lösning som är bäst. Det handlar om vilka behov du har av bland annat styvhet, precision, noggrannhet och last. Med andra ord beror valet mellan kulor och rullar på vad du vill uppnå.

Rullar passar applikationer med höga krav

Rullskensstyrningar fungerar som kulskensstyrningar men har rullar istället för kulor i vagnens löpbanor vilket ger en ökad kontaktyta mellan vagn och skena. Ursprungligen användes kulor i alla skenstyrningar, men efterhand som verktygsmaskinerna utvecklades ökade kraven på precision. I arbetet med att förbättra denna utvecklades en ny typ av skenstyrning där kulorna ersattes av rullar. Därmed ökade både bärighetstalen och styvheten.

Rullskenor är därför lämpligt för krävande maskinapplikationer som har behov av hög bärighet i kombination med högsta styvhet eller för applikationer med stora laster.

New call-to-action


Kulor passar för de flesta applikationer

Om din maskinapplikation däremot inte har extremt höga krav, fungerar det utmärkt med kulskenor. Kulskensstyrning är idag den vanligaste typen av skenstyrning och rent generellt tillför inte rullskenor något för en vanlig applikation. De är förvisso både starkare och styvare på pappret, men i många inbyggnadsfall kan det bli problematiskt då framförallt den stora styvheten gör att minsta inbyggnadsfel lätt leder till ökad friktion och interna krafter som till och med kan resultera i en kraftigt förkortad livslängd.

Rullskensstyrning är dyrare och behövs sällan, om man inte har mycket höga krav på höga bärighetstal och hög styvhet. Kulskenor fungerar även för ganska stora laster, eftersom skenstyrningen sällan slits av lasterna, så inte heller av den anledningen finns det något att vinna på att använda rullskenor.

Hitta rätt skenstyrning här

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: