2020-05-19

Vad är en normal leveranstid för linjära system och lösningar?

Time

Att ange en normal leveranstid för linjärsystem kan givetvis vara vanskligt eftersom den påverkas av orderns storlek och komplexitet. Men det finns ett antal faktorer som påverkar leveranstiden som du kan ta med i beräkningen


Lagerhållning av linjärsystem påverkar leveranstiden

En ganska uppenbar faktor som påverkar leveranstiden är hur stort lager leverantören har. Dels handlar det om hur stora volymer de har av enskilda komponenter. Ju mer som finns på lager, desto större möjligheter att ha en kort leveranstid även om du skulle behöva en stor mängd komponenter.

Men även bredden på sortimentet har betydelse. Att ha stora volymer av ett begränsat sortiment innebär att leverantören sannolikt ändå blir tvungen att beställa hem vissa av de komponenter du efterfrågar, vilket kan påverka leveranstiden negativt. En leverantör som klassar en stor mängd olika komponenter som standard, och därmed lagerhåller dem, har en betydligt större möjlighet att upprätthålla korta och säkra leveranstider. För en leverantör med både stort lager och brett sortiment ska den genomsnittliga leveranstiden i snitt vara max en vecka, inklusive eventuella anpassningar.

Vilka transportsätt som krävs har betydelse

Var lagret rent geografiskt är placerat har också betydelse. Har leverantören sitt huvudsakliga lager i Sverige, kan leveranstiden i akuta fall komma ner i en eller ett par dagar. Detta eftersom de inte är beroende av osäkra långväga transporter via flyg eller båt. Ju större avstånd mellan dig och deras lager, desto längre leveranstid och större osäkerhet på om den avtalade tiden kommer att kunna hållas.

Hur flexibel och serviceinriktad leverantören är har också betydelse. En leverantör som är beredd att flyga in komponenter från Asien, eller skicka dem med taxi till dig, och som har ett uttalat mål att alltid garantera snabba leveranstider har större sannolikhet att möta dina mål. Det kan också handla om att de har valt olika transportbolag på olika marknader för att säkra upp att de alltid har den mest lämpade för att hålla leveranstiderna i respektive region.   

New call-to-action

Viktigt med kapacitet för tillverkning och anpassning

I vissa fall är beställningen en order på standardkomponenter, men i många fall kräver den olika anpassningar eller ett visst mått av tillverkning. I snitt brukar ungefär 50 procent av alla order av linjära produkter innebära någon form av bearbetning. Leverantörens kapacitet för att genomföra dessa anpassningar påverkar också leveranstiden. Ibland sker produktionen hos en underleverantör, vilket innebär att leverantören kan ha svårt att överblicka den aktuella kapaciteten när de ger dig ett leveransdatum.

Vissa leverantörer har därför en egen verkstad för anpassning och tillverkning vilket ger dem en betydligt större kontroll på processen och därmed leveranstiden. De har även en större flexibilitet att kapa en ledtid om det skulle behövas.

Men det viktigaste är att du kan lita på den tid som avtalats, därför är det ibland bättre med en något längre leveranstid som garanterat kan hållas, än en snabb som visade sig vara en glädjesiffra. Här är det viktigt att du utvärderar hur leverantören hanterar sin logistik och om de faktiskt verkar ha resurserna att hålla vad de lovar.

Se våra lösningar

CTA_pillar-page-optimera-inkop

Tipsa en vän eller kollega: