2020-05-12

Vad ska du tänka på när du väljer leverantör av linjärsystem?

Leverantör av linjärsystem

Ibland uppstår behovet av att byta leverantör av linjärsystem när den befintliga leverantören av olika anledningar inte längre klarar av att leva upp till de krav som ni ställer. Men frågan är hur du ska veta om en ny leverantör möter de behov och önskemål ni har? Det är givetvis inte lätt, men det finns några saker du kan tänka på när du utvärderar dina alternativ.

Hur ser leverantörens lagerhållning av linjärsystem ut?

Som inköpare vill du naturligtvis ha ett bra pris och värde för pengarna. Men minst lika viktigt är att du får rätt leverans och att du får den på utlovad tid. Ett sätt att på förhand skapa sig en bild av hur bra leverantören kan leva upp till detta är att ta reda på hur deras lagerhållning fungerar. Hur mycket standardprodukter de har på lager och var lagret och tillverkningen rent fysiskt befinner sig i förhållande till din verksamhet.

En leverantör som har ett mindre lager lokalt och sin huvudsakliga lagerhållning och tillverkning till exempel Asien löper en ökad risk att drabbas av transportproblem vilket i sin tur kan äventyra leveranssäkerheten.

Hur fungerar kommunikationen med leverantören?

Ett sätt att försöka bedöma servicegraden och leverantörens förmåga är att se på vilket sätt de kommunicerar. Får du snabba trovärdiga svar på dina frågor och snabb återkoppling på en offertförfrågan tyder det på att de har bra rutiner och är en organisation som är kundorienterad. Tar det tid eller om du får svar som antyder att de inte själva sitter på den tekniska kompetensen och erfarenheten kan det vara ett tecken på att det är ett trögrörligt företag, med långt avstånd mellan teknikerna och kunderna.

Det kan också vara en god idé att förhöra sig om hur de arbetar mot kunder i det dagliga arbetet. Kommer du att få en dedikerad kontaktperson och kommer de att bygga upp ett internt team som har kunskaper om just dina behov?

En annan indikation på servicenivån är hur villiga och kunniga den nya leverantören är när det gäller översättningar från andra fabrikat och om de tillhandahåller de varuprover du efterfrågar. Vid byte av leverantör finns det ofta behov av att hitta motsvarande produkter av annat fabrikat och det är en ovärderlig hjälp om den nya leverantören tar sig an det arbetet.

New call-to-action

Vilken kapacitet och kunskap har leverantören?

Många gånger börjar ett projekt med att man bygger en prototyp och i den processen väljs vilka komponenter som ska ingå. Det är oftast i den här delen en ny leverantör kan bli aktuell. Här märker man hur kunnig leverantören är och, kanske ännu viktigare, hur villiga de är att dela med sig av sin kunskap. Det är viktigt att leverantören kan utveckla lösningar åt er, men lika angeläget att de är villiga att utveckla dem tillsammans med era tekniker.

Det är också en god idé att på förhand undersöka vilken leveranskapacitet de har. För om det efter testerna visar sig att protypen fungerar vill ni naturligtvis gå vidare och skala upp produktionen med samma komponenter. Då räcker det inte att de leverantören är bra på att utveckla och anpassa, de måste även ha kapaciteten att kunna leverera i större kvantiteter med bibehållen leveranssäkerhet.

Se våra lösningar

CTA_pillar-page-optimera-inkop

 

Tipsa en vän eller kollega: