2021-08-24

Automatisering av lager och logistik – linjära produkter

Lagerautomation

Inom lager- och logistiksektorn mäts effektiviteten ofta i produktivitet, pålitlighet, prestanda och säkerhet. Manuella moment ersätts mer och mer av automatiserade processer. Produkter för linjär förflyttning hittas här på många olika platser och i en rad olika former.   

Ökade e-handel ställer nya krav

I takt med att e-handelssektorn växer kraftigt, ökar också kraven på lager och logistik.
Företag vill idag få ut så mycket som möjligt av sina lager, på minsta möjliga yta. Lagerautomation är ordet på allas läppar. Automatiserade lager kan spara så mycket som 80% golvyta genom att bygga på höjden. Flexibiliteten ökar när varor hanteras av höghastighetsrobotar i modulära system som är enkla att bygga ut och modifiera. Den ökade automationen banar väg för ett större behov av olika linjära lösningar.

Linjärenheten, en effektiv medarbetare på ditt lager

Remdrivna linjärenheter erbjuder ofta en väldigt hög prestanda i förhållande till lastkapacitet, hastighet, acceleration samt ett bra skydd mot yttre föroreningar. De är en utmärkt lösning för t.ex. pallhantering samt applikationer för lastning och lossning.
Kulskruvsdrivna linjärenheter håller hög precision och positionering. Detta gör dem lämpliga till applikationer inom fyllning, tryckning och märkning/etikettering.
Det finns särskilda linjärenheter som är anpassade för renrum. De är designade för att inte släppa ut partiklar som förorenar omgivningen. Genom specialtätningar samt det vakuum som genereras inuti enheten, förhindras att partiklar sprids utanför linjärenheten. Dessa linjärenheter tillverkas av rostfritt stål med särskild ytbehandling för att garantera lågt partikelutsläpp. Smörjmedel anpassade för renrum och vakuum används också.

New call-to-action

Skräddarsydda teleskopskenor med hög lastkapacitet

Teleskoperande skenor hittar du inom allt från industrilager där man hanterar mycket tunga laster, till lager för hantering av små farmaceutiska artiklar. De förekommer i vanliga hyllsystemslager, i så kallade höglager och i automatiserade lager för mindre komponenter.
De används bland annat för moment där lådor behöver dras in och ut och för att t.ex. flytta skjutdörrar i sidled. Den stora variationen av applikationer skapar behov av många olika sorters teleskopskenor. Här lönar det sig att leta efter en leverantör med ett brett utbud. Egenskaper som efterfrågas är bl.a.:

  • Hög lastkapacitet
  • Hög precision
  • Självinställande system som kompenserar för vinkel- och parallellitetsfel
  • Vibrationstålighet

Det är en också en stor fördel om din leverantör har möjlighet att specialanpassa teleskopskenorna exakt efter dina behov. Finns en lokal verkstad så underlättar detta ofta kommunikation och leverans.      

Läs mer om linjära applikationer

                    

Tipsa en vän eller kollega: