2020-08-31

Därför är ledtider en av de viktigaste aspekterna för affären

ledtider-helhetsleverantör-linjärsystem

Ju snabbare, desto bättre. Så kan man sammanfatta varför ledtider har stor betydelse. För varje länk i kedjan som kan kortas, desto snabbare från order till färdig leverans. Vilket i sin tur leder till högre omsättning och bättre resultat. I dag är dessutom priset för långsamhet större än någonsin. Konkurrensen ökar hela tiden och snabbare leveranstider kan vara en faktor som gör att just du får affären. Men att minska tiden handlar inte om att börja springa istället för att gå. Det handlar om att förändra metoder och vanor, att tänka och handla annorlunda.

Ledtidens betydelse för affären

Om du kunde veta exakt hur framtiden ser ut, om det inte fanns någon osäkerhet, skulle ledtiderna inte ha någon betydelse. Men du kan inte veta hur din kund kommer att bete sig i framtiden. Du kan bara gissa eller göra en prognos (vilket också är att gissa, om än lite mer systematiskt). Det kommer i sin tur att leda till att du med jämna mellanrum har fel saker på lager. Men ju kortare ledtider du har, desto färre produkter behöver du ha på lager för att kunna parera de variationer som uppstår i efterfrågan.

Korta ledtider minskar alltså inte bara lagerkostnaden, de gör också att du snabbare kan reagera på kundens behov och leverera den lösning kunden efterfrågar just i det ögonblicket. Omvänt kan alltför långa ledtider leda till att kunden inte längre har behovet kvar när du väl är färdig med konstruktionen och då har du en produkt på hyllan som inte efterfrågas.

Att minska ledtiderna är därför en mycket viktig faktor för en framgångsrik affär.

Sätt att minska ledtider i produktionen

En tillverkare av linjärsystem har oftast hög variation och låg volym. Det gör det svårt att applicera Lean production i verksamheten, vilket annars är det man oftast brukar ta till när ledtider ska kortas. Dessutom är kontrollen av slutprodukten viktig, vilket ytterligare kan förlänga ledtiderna.

I stället kan man se över tidsfördröjningen som sker i olika buffertar i produktionen, begränsa antalet produkter i produktionsflödet samt se över komponent- och färdigvarulagret. Det senare kan genomföras genom att förbättra den interna lagerstyrningen.

Men det enklaste förbättringsförslaget är att utveckla sina leverantörsrelationer för att skapa ökad synlighet och kortare ledtider.

New call-to-action

Dra nytta av fördelarna med en helhetspartner

På pappret kan det verka som en bra idé att vidga sitt leverantörsnätverk för att säkerställa att servicenivån uppnås. Men att ha många olika leverantörer ställer höga krav på intern koordination och överblick. En helhetspartner har ofta bättre kontroll på ledtiderna på de inkommande komponenterna och på sin egen leveransdel, som kan bestå både av komponenter och tillverkning. Genom att låta dem tillverka de komponenter som behöver specialanpassas kan du dessutom förenkla er egen produktion och öka hastigheten på genomflödet, både vid konstruktion och produktion.

En bra helhetspartner har ett stort eget lager vilket gör att ledtiderna kan kortas ytterligare. De har även kompetensen att hitta alternativa komponenter med samma specifikationer som är lagerförda vilket minskar risken för förseningar eller avbrott i leveranserna.

Läs mer om fördelar med helhetspartner

Se våra helhetslösningar

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: