2020-02-14

Så hanterar du parallellitetsproblem vid linjär förflyttning

Paralellitet

Att helt undvika parallellitetsproblem vid linjär förflyttning är nästan omöjligt. Däremot finns det sätt att hantera dem så att du kan underlätta monteringen av skenstyrningen och i förlängningen minska slitaget på skenorna.

Att hantera parallellitetsproblem

Linjärstyrningar med recirkulerande kulor har hög precision och även kapacitet att hantera tunga laster i alla riktningar med hög noggrannhet och rörelsekontroll. Men i vissa situationer och applikationer kan dessa styrkor också skapa begränsningar. För att uppnå dessa resultat måste nämligen skenorna monteras parallellt och i nivå med varandra. Dessutom med stor noggrannhet, det handlar om hundradels millimeter. När monteringsytorna inte är helt exakta eller styva kan monteringen bli både tidskrävande och kostsam. Parallellitetsproblem orsakar dessutom slitage, vilket i sin tur reducerar livslängden drastiskt.

Vilken riktning styr?

Första steget är att avgöra vilken riktning som styr och som har störst behov av noggrannhet. Är det viktigast att linjärstyrningen är glappfri i sidled eller höjdled, eller kan viss deviation accepteras i alla riktningar? Svaret på den frågan avgör i sin tur vilken eller vilka skenor som ska vara fasta eller flytande. Genom att konstruera linjärstyrningen med en lämplig kombination av styrande, vinkelkompenserande eller flytande skenor får du en effektiv lösning, både för att hantera parallellitetsfel och vinkelfel i konstruktioner och minska montagetiden. En annan viktig fördel är att monteringsytorna ibland inte behöver bearbetas.

New call-to-action


Kombinera skenor

Genom att använda en fast skena och en flytande kan problemet med att anpassa två monteringsytor lösas. Det kompenserar för axiell rörelse av vagnen och för parallellitetsfel.

På samma sätt kan en kombination av en vinkeltillåtande och en flytande hantera både parallellitetsfel och vinkelfel.

Dock kan avståndet mellan skenorna innebära ett problem. Ju längre avståndet är, desto större inverkan får en eventuell lutning eller skevhet i golvet, vilket gör det svårare att kompensera med den här typen av lösning.

CompactRail_T_U_SE

CompactRail_K_U_SE

 

Läs mer om hur du undviker parallellitetsproblem

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: