Rollcos blogg

Välkommen till vår blogg! Här delar vi med oss av vår kunskap och bjuder på tips kring linjära applikationer.

Så enkelt kan du lösa ditt parallellitetsproblem

2021-02-08

Parallellitets- och vinkelproblem uppstår nästan alltid vid linjär förflyttning. Därför erbjuder vi en produkt som enkelt löser problemet redan på konstruktionsstadiet. Den kombinerar en styrande och en flytande skena...

Så hanterar du parallellitetsproblem vid linjär förflyttning

2020-02-14

Att helt undvika parallellitetsproblem vid linjär förflyttning är nästan omöjligt. Däremot finns det sätt att hantera dem så att du kan underlätta monteringen av skenstyrningen och i förlängningen minska slitaget på...

1