Rollcos blogg

Välkommen till vår blogg! Här delar vi med oss av vår kunskap och bjuder på tips kring linjära applikationer.

Effektiva formatbyten av flaskor vid tappningsanläggningar

2021-08-17

Flaskor i tappningsanläggningar kommer ofta i flera olika storlekar och i varierande material. Detta ställer krav på flexibilitet i produktionen, man måste kunna ställa om maskinerna snabbt och precist. Flaskorna...

Rätt transportband till rätt livsmedel

2021-08-10

Inom livsmedelsindustrin råder stränga krav på hantering och hygien. Allt som kommer i kontakt med maten måste vara avsett för livsmedelsproduktion. Annars kan materialet överföra ämnen till maten som kan påverka smak,...

1