2021-08-17

Effektiva formatbyten av flaskor vid tappningsanläggningar

Tappningsanläggning

Flaskor i tappningsanläggningar kommer ofta i flera olika storlekar och i varierande material. Detta ställer krav på flexibilitet i produktionen, man måste kunna ställa om maskinerna snabbt och precist. Flaskorna behöver ofta både inspekteras och fyllas – moment som båda kräver effektiva formatomställningar.

Behovet av formatomställningar finns nästan överallt

Formatomställningar är vanligt förekommande inom i princip all industri, det gäller bara att veta var man ska leta. Många gånger finns det möjlighet att reducera kostnaderna, höja kvalitén och förbättra sin tekniska lösning, om kunskap finns för hur man ska gå till väga. Omställningsmotorn är här en lösning som kan tillmötesgå alla dessa önskemål på ett enkelt sätt. Processen i en tappningsanläggning illustrerar på ett bra sätt hur detta kan se ut.

Läs mer om linjära applikationer

Vägen genom fabriken

I en tappningsanläggning susar mer eller mindre sköra flaskor förbi i hög hastighet. Det kan röra sig om så mycket som 72 000 enheter per timme.Vanligtvis så passerar flaskorna följande moment:

  • Sköljning och rengöring
  • Förblandning
  • Fyllning
  • Korkning/Kapsylering
  • Märkning
  • Packning

Flera av dessa moment innefattar processer där formatet i maskinen som hanterar flaskorna, under deras färd i fabriken, behöver ställas om. Detta kräver en maskindesign som gör att tiden för formatomställningarna är minimal, och att noggrannheten under omställningen fortfarande bibehålles.

Tappningsanläggning_omställningsmotor

Formatomställning i produktionslinje vid tappningsanläggning

Hygien — en viktig fråga

I fabriker som hanterar återvunna flaskor är rengöringen a och o. Fabriken måste kunna garantera att de tvättade flaskorna är i godkänt skick när de når konsumenten på nytt. En automatiserad process, där det räcker med en knapptryckning för att byta format mellan olika flaskor i maskinen, har här många fördelar gentemot en manuell lösning. Behovet av mänsklig kontakt med maskin minimeras.

Tidsbesparing och feleliminering

Automatiserade formatomställningar effektiviserar på flera sätt. Själva processen för omställningen går ögonblickssnabbt. När väl systemet är korrekt inställt elimineras risken för uppkomna fel genom manuell justering, samt arbetsbördan på maskinoperatören minskar.
Trots att investeringen i omställningsmotorer kan vara en ökad utgift för stunden, genererar det på sikt en stor kostnadsbesparing.

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: