2020-05-05

Så optimerar du pris och prestanda för linjärsystem

Optimera pris och prestanda för linjärsystem

Att billigt och bäst sällan brukar hänga ihop är inte så svårt att förstå. Men frågan är ju vad som är ett bra pris i förhållande till prestanda. Hur ska man tänka om man vill försäkra sig om att skapa ett linjärsystem som är helt optimalt ur alla aspekter?

Linjärsystem med rätt komponenter för bästa pris och prestanda

Första steget mot att optimera pris och prestanda är att inte överdimensionera linjärsystemet. Många gånger gör man misstaget att använda komponenter som har en kapacitet som överstiger den som behövs, vilket gör dem onödigt dyra.

Det är ofta fullt möjligt att välja komponenter som har en lägre kapacitet utan att för den sakens skull äventyra funktion och tillförlitlighet på själva lösningen. Utgå ifrån vilka krav linjärsystemet kommer att ställa på till exempel hastighet, frekvens, acceleration och lastmoment. Välj sedan en komponent som har kapacitet att möta just de kraven. Det behövs inte en skena som klarar ett ton om belastningen aldrig kommer vara mer än 100 kilo.

Dimensionera för kraven, inte det visuella

Ibland kan det rent visuellt finnas en önskan om att de olika komponenterna ska passa ihop. En stor maskin har till exempel ofta stora stålbalkar i sin konstruktion. I det läget kan det kännas märkligt att montera en vagn på en skena som ser ut att vara tunn som en tändsticka. Men skenet bedrar, för den tunna skenan kanske i praktiken klarar av en belastning på sex ton.

Det är fullt förståeligt att man ibland vill dimensionera för det visuella, men i de fallen blir det ofta extremt överdimensionerat, vilket inte direkt optimerar pris i förhållande till prestandan.   

New call-to-action

Tänk ekonomiskt i alla led av konstruktionen

Att välja komponenter som är rätt dimensionerade är ett sätt att hitta den optimala balansen mellan pris och prestanda. Men det handlar också om att försöka tänka smart i själva konstruktionen. Ibland kan en alternativ lösning göra det möjligt att använda en komponent som till lägre kostnad klarar samma krav.

Till exempel kan en teleskopskena i vissa fall optimeras. I vanliga fall slår de enbart åt ett håll och har en viss slaglängd. Men om man använder en teleskopskena som slår åt båda hållen kan man klara sig med en kortare längd, vilket därmed minskar kostnaden för komponenten, utan att göra avkall på funktionaliteten. Det är givetvis inte alltid en sådan lösning fungerar i konstruktionen, men det är ett exempel på hur man med en genomtänkt konstruktion kan kapa inköpskostnader.

Läs mer om linjärsystem

Se våra lösningar

Tipsa en vän eller kollega: