2020-02-21

Skapa teleskopiska linjära förflyttningar som håller i längden

Teleskop_bloggDet är många olika faktorer som spelar in när man ska skapa en teleskopisk linjär förflyttning. Är den horisontell eller vertikal, hur ser den omgivande miljön ut är några av dem. Därför är det klokt att först göra en genomarbetad behovsanalys så att all relevant information finns på plats.

Behovsanalys av teleskopiska linjära förflyttningar

Beroende på vilken funktion den teleskopiska linjära förflyttningen ska ha, ställs det olika krav. Därför är första steget alltid att göra en genomtänkt behovsanalys. Det är viktigt att ta med alla faktorer i beräkningen, inte bara de kanske mest uppenbara, som vilka laster och vilka hastigheter den teleskopiska linjära förflyttningen ska klara.  Även den omgivande miljön är till exempel av stor betydelse för vilken konstruktion och vilket material som lämpar sig bäst. Vatten, fukt, sågdamm och temperatur har betydelse för bland annat materialval och eventuella inkapslingar. Men även begränsningar i det fysiska utrymmet, om den teleskopiska linjära förflyttningen ska vara inbyggd, har betydelse för hållfasthet och funktion.

Typ av applikation ställer krav

En viktig fråga är var och hur förflyttningen ska ske. Teleskopiska linjära förflyttningar används oftast för manuella applikationer utan tyngre last och ett lägre antal cykler, till exempel arkivskåp eller byrålådor. Automatiserade applikationer som används i tillverkningsindustrin och befinner sig i konstant rörelse i påfrestande miljöer, kräver en mer hållfast konstruktion.

I den manuella applikationen kan det räcka med aluminium eller stålplåt för skenorna, när det är lätta laster och låg påfrestning. I industrin med stora laster och ofta kraftiga vibrationer behöver skenorna tillverkas i härdat kalldraget kolstål vilket är betydligt styvare och klarar tunga laster även fullt utdragna.

Även utdragsskenorna behöver i dessa fall vara tillverkade i härdat stål för att säkerställa en jämn rörelse oavsett vibrationer, stötar eller chockbelastning.  

De flesta teleskopiska applikationer drivs av cylindrar vilket fungerar för applikationer med få kontaktpunkter. Men för precisionsapplikationer som kräver exakt rörelse, till exempel maskiner som plockar och placerar ut, kan teleskopiska remdrivna ställdon bidra till en optimalt kontrollerad rörelse.

New call-to-action


Den omgivande miljön påverkar

Beroende på i vilken miljö den teleskopiska linjära förflyttningen ska ske finns det olika behov. Miljön påverkar till exempel materialvalet och vilka ytbehandlingar som krävs. Är det en fuktig eller på annat sätt korrosiv miljö, där komponenterna till exempel utsätts för frätande vätskor, rengöringsmedel eller frekvent rengöring, kan det vara en god idé att satsa på rostfritt stål eller kemiskt nickelbelagda skenor. I en mindre utsatt miljö kan det räcka med valsat stål eller aluminium, om lasterna och precisionskraven tillåter. Även vilken typ av smörjning som ska användas påverkas av den omgivande miljön. Smörjmedel har olika egenskaper och temperaturkänslighet, så beroende på om det är hög eller låg temperatur krävs det en smörjning vars egenskaper inte påverkas.  

Horisontellt eller vertikalt

En annan faktor som påverkar konstruktionen är om den teleskopiska linjära förflyttningen ska ske horisontellt eller vertikalt. Eftersom den vertikala förflyttningen av naturliga skäl strävar neråt är den mer utmanade och kräver speciella lösningar. Ett sätt är att göra rörelsen trögare genom att öka förspänningen. Då är rörelsen kontrollerad och obruten. En annan lösning är att konstruera teleskopskenorna så att de kan slå åt båda hållen och alltid köra skenorna till sina ändlägen. Beroende på förutsättningarna och applikationens användning finns det olika produkter som kan vara lämpliga att använda.     

Se våra teleskoplösningar

New call-to-action

Tipsa en vän eller kollega: