2021-04-01

Tillbehör och tillval till skenstyrning – när ska man använda vad?

Det finns mycket att ta hänsyn till när man ska välja en skenstyrningslösning. Många gånger behöver man komplettera med diverse tillbehör. Utbudet är stort och det är inte alltid helt lätt att få överblick över vad som finns och när man ska använda vad. Vi frågade en av Rollcos säljare, Daniel Stifors, om vad man behöver tänka på.

DanielStifors-header

Ett urval av tillval och tillbehör för skenstyrningar

Det finns många faktorer som styr vilka tillbehör du behöver för att konstruera en väl fungerande skenstyrning.

– För att uppnå lång livslängd och litet behov av underhåll kan man till exempel behöva välja en förspänd vagn eller en vagn med extra tätningar. Det beror bland annat på faktorer som den omgivande miljön och särskilda applikationskrav, säger Daniel.

När behöver man en förspänd vagn?

Ibland kan konstruktionen kräva en vagn med förhöjd förspänning, t.ex. när det finns behov av en vibrationstålig gång eller högre styvhet. Kulskensstyrningar har kulor i både större och mindre dimensioner. Generellt kan man säga att större kulor ger högre förspänning och vice versa. De mindre dimensionerna ger en lättare gång medan de större ger en mer exakt gång.

– I och med att man ökar diametern på kulorna i kulomloppet skapas ett ökat tryck på både skena och vagn, vilket ger en styvare och mer exakt gång, berättar Daniel. Det ökade motståndet reducerar hastigheten något, men gången är fortfarande lätt.  

New call-to-action

Olika lösningar för smörjning och skydd av skenor och vagnar

Det finns olika tillbehör både för att smörja och skydda skenstyrningen, bland annat olika typer av tätningar och ändgavlar till vagnarna. I miljöer där det kan vara svårt att komma åt att smörja din skenstyrning, är det lämpligt med en självsmörjande tätning. Den matar kontinuerligt skenan med fett och ökar intervallet för underhåll.

– Täta gavlar används för att fettet ska stanna kvar inne i vagnen, samtidigt som skenan hålls torr, säger Daniel. Det är viktigt i dammiga miljöer, eftersom partiklarna annars kan blanda sig med fettet på skenan och bilda klumpar. De täta gavlarna skyddar även själva vagnen från föroreningar. Ofta används täta gavlar i exempelvis sågverk och pappersbruk där det yr runt mycket finkorniga partiklar. Det finns också olika lösningar för att skydda skenan, t.ex. pluggar som förhindrar att smuts och damm samlas i monteringshålen.

Gavlar med stålskrapor skyddar mot större hårda partiklar, som svetsloppor och träflisor, genom att fösa undan dem när de fastnar på skenan. Detta är ett enkelt sätt att förlänga livslängden på din skenstyrning.

– När det gäller valet mellan olja och fett brukar vi rekommendera vanligt kullagerfett, säger Daniel. Men du bör alltid ta hänsyn till applikationen så särskilda krav kan påverka valet av fett. För applikationer inom livsmedelsproduktion är det viktigt att fettet som används är livsmedelsgodkänt. Därför behöver vagnarna ofta avfettas och sedan fettas om med FDA-godkänt fett innan leverans.

HRC-Seals

Ytskydd för skenor och vagnar

Beroende på hur påfrestande den omgivande miljön är, kan skenorna förses med olika ytbehandlingar som förlänger livslängden. Förutom de vanligaste som t.ex. förnickling och förkromning brukar det finnas specialbehandlingar som ger extra högt korrosionsskydd.

– Vilken ytbehandling som är mest optimal avgörs av yttre faktorer, men även av konstruktionen, menar Daniel. Vissa vagnar som använder fett som smörjmedel skapar till exempel en hinna när den rör sig längs skenan. Detta tunna lager fett fungerar i praktiken som ett ytskydd och därmed behöver skenan i sig inte vara rostfri.

Eftersom det är applikationens behov och de yttre förutsättningarna som avgör valet är det alltid bra att välja en kompetent leverantör med ett brett utbud av olika typer av skenor och ytbehandlingar. Då kan de även komma med rekommendationer kring vilken typ som är mest lämplig utifrån konstruktionen och den omgivande miljön.

Klämelement för fixering av last

Klämelement är ett tillbehör som används när det finns behov av att fixera en last på skenan. Beroende på vilken typ av applikation det gäller kan man välja ett klämelement som styrs antingen manuellt eller med pneumatik.

– Det pneumatiska klämelementet åstadkommer ett hårdare tryck och kan dessutom fjärrstyras, berättar Daniel. Nackdelen är att lösningen kan bli mer komplicerad i och med att slangarna till tryckluften måste följa med i rörelsen.

Det som i grunden styr valet av klämelement är applikationens behov av klämkraft och hur hårt lasten ska låsas fast. En god idé är att låta en kunnig leverantör analysera behoven och utifrån dem ta fram rätt typ av klämelement.

Skenstyrning med kulor eller rullar

En vanlig frågeställning är om man ska välja kulskensstyrning eller rullskensstyrning. Svaret på den frågan beror helt på din applikation.

– Rullskensstyrning är särskilt lämpad för maskinapplikationer med krav på hög bärighet i kombination med hög styvhet och hög vibrationstålighet, berättar Daniel.

Kulskenstyrning är den vanligaste typen och den fungerar till många, för att inte säga de flesta, applikationer. Det är oftast också en kostnadseffektiv lösning.

Läs mer om linjärsystem och aluminiumsystem – så förbättrar du konstruktionen

Läs mer om linjärsystem och aluminiumsystem

 

Tipsa en vän eller kollega: