Rollcos blogg

Välkommen till vår blogg! Här delar vi med oss av vår kunskap och bjuder på tips kring linjära applikationer.

Tillbehör och tillval till skenstyrning – när ska man använda vad?

2021-04-01

Det finns mycket att ta hänsyn till när man ska välja en skenstyrningslösning. Många gånger behöver man komplettera med diverse tillbehör. Utbudet är stort och det är inte alltid helt lätt att få överblick över vad som.

Tänk efter före när du konstruerar ett aluminiumstativ

2021-04-01

Att konstruera ett aluminiumstativ handlar först och främst om att skapa en fungerande lösning. Men det handlar även om att optimera konstruktionen så att monteringen blir enkel och kostnadseffektiv utan att göra avkall.

När ska du välja en kulskruvsdriven eller kuggremsdriven linjärenhet?

2021-03-25

En kulskruvsdriven och en kuggremdriven linjärenhet har olika fördelar och styrkor. Vilken du ska välja beror bland annat på vilka krav din applikation har på hastighet, noggrannhet och toleranser. Rollcos.

Undvik de vanligaste problemen när du konstruerar linjärsystem

2021-03-08

Att konstruera ett linjärsystem är inte alltid det lättaste, det finns en del vanliga problem och fallgropar. Samtidigt finns det en del saker du kan dra nytta av och hjälpmedel som underlättar. En av våra egna.

Att välja rätt förbindning till rätt aluminiumkonstruktion

2021-02-19

När du ska bygga en aluminiumkonstruktion är det lätt hänt att du blir förvirrad när du ska välja förbindningar. För vilken passar egentligen till vad, och vilka för- och nackdelar har de? Vi bad vår säljare David.

Så enkelt kan du lösa ditt parallellitetsproblem

2021-02-08

Parallellitets- och vinkelproblem uppstår nästan alltid vid linjär förflyttning. Därför erbjuder vi en produkt som enkelt löser problemet redan på konstruktionsstadiet. Den kombinerar en styrande och en flytande skena.

Så fördyrar flera leverantörer tillverkningskostnaden

2020-09-15

Vissa tycker det är strategiskt viktigt att ha flera olika leverantörer av komponenter till linjärsystem. De ser det som ett riskspridande där de inte gör sig beroende av en enda part. Dessutom ser de det som ett sätt.

Minska lagerkostnaderna med bibehållen leveranssäkerhet

2020-09-11

Att ett stort lager kostar pengar och därmed i förlängningen minskar marginalerna är ingen nyhet. Samtidigt innebär ett mindre buffertlager att du blir beroende av dina leverantörers leveransförmåga. Det finns dock sätt.

Därför kan egenutvecklade anpassade speciallösningar ge sämre lönsamhet

2020-09-09

Många gånger kräver utvecklingen av ett linjärsystem att man tvingas konstruera specialanpassade lösningar. Och många gånger är detta något som görs internt. Men därmed riskerar man också att projektet både blir dyrare.

Tre sätt att effektivisera affären när du jobbar med linjärsystem

2020-09-07

Många gånger sker konstruktionen och tillverkningen av alla lösningar till ett linjärsystem inhouse. Det kan ha sina fördelar, men det är inte alltid den mest optimala lösningen. Ett sätt att effektivisera processen och.

New call-to-action