Rollcos blogg

Välkommen till vår blogg! Här delar vi med oss av vår kunskap och bjuder på tips kring linjära applikationer.

Så fördyrar flera leverantörer tillverkningskostnaden

2020-09-15

Vissa tycker det är strategiskt viktigt att ha flera olika leverantörer av komponenter till linjärsystem. De ser det som ett riskspridande där de inte gör sig beroende av en enda part. Dessutom ser de det som ett sätt.

Minska lagerkostnaderna med bibehållen leveranssäkerhet

2020-09-11

Att ett stort lager kostar pengar och därmed i förlängningen minskar marginalerna är ingen nyhet. Samtidigt innebär ett mindre buffertlager att du blir beroende av dina leverantörers leveransförmåga. Det finns dock sätt.

Därför kan egenutvecklade anpassade speciallösningar ge sämre lönsamhet

2020-09-09

Många gånger kräver utvecklingen av ett linjärsystem att man tvingas konstruera specialanpassade lösningar. Och många gånger är detta något som görs internt. Men därmed riskerar man också att projektet både blir dyrare.

Tre sätt att effektivisera affären när du jobbar med linjärsystem

2020-09-07

Många gånger sker konstruktionen och tillverkningen av alla lösningar till ett linjärsystem inhouse. Det kan ha sina fördelar, men det är inte alltid den mest optimala lösningen. Ett sätt att effektivisera processen och.

Vilken servicenivå kan du förvänta dig av din leverantör?

2020-09-03

Att på förhand säga vilken servicenivå du har rätt att förvänta dig av en leverantör är svårt eftersom det beror på vilken typ av leverans det gäller. Däremot kan man generellt konstatera att du kan förvänta dig att få.

Därför är ledtider en av de viktigaste aspekterna för affären

2020-08-31

Ju snabbare, desto bättre. Så kan man sammanfatta varför ledtider har stor betydelse. För varje länk i kedjan som kan kortas, desto snabbare från order till färdig leverans. Vilket i sin tur leder till högre omsättning.

Vad är en normal leveranstid för linjära system och lösningar?

2020-05-19

Att ange en normal leveranstid för linjärsystem kan givetvis vara vanskligt eftersom den påverkas av orderns storlek och komplexitet. Men det finns ett antal faktorer som påverkar leveranstiden som du kan ta med i.

Vad ska du tänka på när du väljer leverantör av linjärsystem?

2020-05-12

Ibland uppstår behovet av att byta leverantör av linjärsystem när den befintliga leverantören av olika anledningar inte längre klarar av att leva upp till de krav som ni ställer. Men frågan är hur du ska veta om en ny.

Sänk kostnaderna med färdigbyggda lösningar för linjärsystem

2020-05-08

Att enbart titta på pris när det gäller inköp av komponenter för linjärsystem ger inte hela bilden av kostnaden. Även monteringen är en faktor som påverkar. Därför kan färdigbyggda lösningar vara ett sätt att skapa en.

Så optimerar du pris och prestanda för linjärsystem

2020-05-05

Att billigt och bäst sällan brukar hänga ihop är inte så svårt att förstå. Men frågan är ju vad som är ett bra pris i förhållande till prestanda. Hur ska man tänka om man vill försäkra sig om att skapa ett linjärsystem.

New call-to-action