Rollcos blogg

Välkommen till vår blogg! Här delar vi med oss av vår kunskap och bjuder på tips kring linjära applikationer.

Effektiva formatbyten av flaskor vid tappningsanläggningar

2021-08-17

Flaskor i tappningsanläggningar kommer ofta i flera olika storlekar och i varierande material. Detta ställer krav på flexibilitet i produktionen, man måste kunna ställa om maskinerna snabbt och precist. Flaskorna...

Snabba formatomställningar och Leans 7 onödiga slöserier

2021-04-23

Lean är en välkänd metod för att förbättra en verksamhet, minska slöseri/spill och samtidigt skapa värde för kunden. Metoden bygger på 3 principer där den ena, Muda, står för slöseri eller onödigt arbete som inte skapar...

1