Rollcos blogg

Välkommen till vår blogg! Här delar vi med oss av vår kunskap och bjuder på tips kring linjära applikationer.

Enkla komponenter till tuffa applikationer

2021-08-03

Många linjärprodukter kan verka komplexa och avancerade, men det finns även enklare komponenter som löser många linjära förflyttningar. En av dessa är linjärstyrningar som består av vagnar med rullar som löper i en...

Så enkelt kan du lösa ditt parallellitetsproblem

2021-02-08

Parallellitets- och vinkelproblem uppstår nästan alltid vid linjär förflyttning. Därför erbjuder vi en produkt som enkelt löser problemet redan på konstruktionsstadiet. Den kombinerar en styrande och en flytande skena...

Så konstruerar du en svängd linjär rörelse på bästa sätt

2020-02-19

I de flesta fall sker en linjär rörelse i en rak linje mellan två punkter eller i en cirkelrörelse. Men i vissa applikationer krävs det en kombination av raksträckor och kurvor i en svängd linjär rörelse.

Vad är bäst? Kulor eller rullar vid skenstyrning?

2020-02-17

Det finns en diskussion kring vilken lösning som är bäst vid skenstyrning, om kulor eller rullar ger bäst resultat. Men faktum är att frågan är fel ställd.

Så hanterar du parallellitetsproblem vid linjär förflyttning

2020-02-14

Att helt undvika parallellitetsproblem vid linjär förflyttning är nästan omöjligt. Däremot finns det sätt att hantera dem så att du kan underlätta monteringen av skenstyrningen och i förlängningen minska slitaget på...

1