2024-04-23

Bygg oändligt långa system med skenstyrningar

Genom en enkel bearbetning i ändarna går det att sammanfoga flera skenor till längre system, till exempel för ett robotåk. De flesta modeller av skenor går att skarva och maxlängden är så gott som oändlig. Ändarna på...

2023-08-03

Kom ihåg att justera vagnens förspänning på din c-skena

Att justera förspänningen på en vagn till c-skenan när den monteras är viktigt. Det behöver som regel bara göras en gång under produktens livstid. Beställer du en färdigmonterad vagn från Rollco justeras förspänningen...

2022-10-27

När ska man använda sig av en U-skena?

U-skenan är en robust lösning som passar till applikationer där precisionen inte är den viktigaste faktorn. Systemet är uppbyggt för att ta upp avvikelse i parallellitet, vilket ger en enkel och smidig inbyggnad.

2021-08-03

Enkla komponenter till tuffa applikationer

Många linjärprodukter kan verka komplexa och avancerade, men det finns även enklare komponenter som löser många linjära förflyttningar. En av dessa är linjärstyrningar som består av vagnar med rullar som löper i en...

2021-02-08

Så enkelt kan du lösa ditt parallellitetsproblem

Parallellitets- och vinkelproblem uppstår nästan alltid vid linjär förflyttning. Därför erbjuder vi en produkt som enkelt löser problemet redan på konstruktionsstadiet. Den kombinerar en styrande och en flytande skena...

2020-02-19

Så konstruerar du en svängd linjär rörelse på bästa sätt

I de flesta fall sker en linjär rörelse i en rak linje mellan två punkter eller i en cirkelrörelse. Men i vissa applikationer krävs det en kombination av raksträckor och kurvor i en svängd linjär rörelse.

2020-02-17

Vad är bäst? Kulor eller rullar vid skenstyrning?

Det finns en diskussion kring vilken lösning som är bäst vid skenstyrning, om kulor eller rullar ger bäst resultat. Men faktum är att frågan är fel ställd.

2020-02-14

Så hanterar du parallellitetsproblem vid linjär förflyttning

Att helt undvika parallellitetsproblem vid linjär förflyttning är nästan omöjligt. Däremot finns det sätt att hantera dem så att du kan underlätta monteringen av skenstyrningen och i förlängningen minska slitaget på...

1