Rollcos blogg

Välkommen till vår blogg! Här delar vi med oss av vår kunskap och bjuder på tips kring linjära applikationer.

2020-05-01

Lägre livscykelkostnad för linjärsystem med öppen standard

När det gäller komponenter till linjärsystem finns det en uppsjö av olika tillverkare och leverantörer. Att navigera bland dessa och hitta den som motsvarar dina krav är inte det lättaste. Men genom att välja...

2020-04-28

Hur hanterar din leverantör av linjärsystem reklamationer?

I den bästa av världar kommer din beställning av komponenter till linjärsystemet fram i tid, är oskadad och anpassad enligt specifikationerna. Men i verkligheten är ingen ofelbar. Misstag sker och en order kan vara...

2020-02-21

Skapa teleskopiska linjära förflyttningar som håller i längden

Det är många olika faktorer som spelar in när man ska skapa en teleskopisk linjär förflyttning. Är den horisontell eller vertikal, hur ser den omgivande miljön ut är några av dem. Därför är det klokt att först göra en...

2020-02-19

Så konstruerar du en svängd linjär rörelse på bästa sätt

I de flesta fall sker en linjär rörelse i en rak linje mellan två punkter eller i en cirkelrörelse. Men i vissa applikationer krävs det en kombination av raksträckor och kurvor i en svängd linjär rörelse.

2020-02-17

Vad är bäst? Kulor eller rullar vid skenstyrning?

Det finns en diskussion kring vilken lösning som är bäst vid skenstyrning, om kulor eller rullar ger bäst resultat. Men faktum är att frågan är fel ställd.

2020-02-14

Så hanterar du parallellitetsproblem vid linjär förflyttning

Att helt undvika parallellitetsproblem vid linjär förflyttning är nästan omöjligt. Däremot finns det sätt att hantera dem så att du kan underlätta monteringen av skenstyrningen och i förlängningen minska slitaget på...

2020-02-12

Fördelar och nackdelar med att använda färdiga linjärenheter

Den som ska konstruera en applikation för linjär rörelse kan antingen välja att konstruera alla enheter själv med hjälp av lösa komponenter eller att använda sig av olika typer av färdiga linjärenheter. Det finns...

2020-02-10

Kulskruv eller kuggrem, när ska du använda vad?

Kulskruv eller kuggrem är i grund och botten ett val som avgörs av vilka egenskaper som är viktiga för din linjära drivning. Behöver du prioritera noggrannhet eller hastighet, har du ett begränsat utrymme, är det...