2021-04-19

Transporter, lager och lokal förädling ur ett hållbarhetsperspektiv

Det kan vara komplicerat att välja en leverantör av linjära lösningar. Det är viktigt att leverantören är tekniskt kunnig, att produkterna du söker har en rimlig leveranstid och att servicenivån är hög – men även hur de...

2021-04-14

Emballage – en viktig del av din leverans

När du köper linjära lösningar är det viktigt att leveransen kommer fram till dig på ett säkert sätt. För att skydda din leverans krävs emballage som är anpassat efter just din beställning. Material, utformning och...

2020-09-15

Så fördyrar flera leverantörer tillverkningskostnaden

Vissa tycker det är strategiskt viktigt att ha flera olika leverantörer av komponenter till linjärsystem. De ser det som ett riskspridande där de inte gör sig beroende av en enda part. Dessutom ser de det som ett sätt...

2020-09-11

Minska lagerkostnaderna med bibehållen leveranssäkerhet

Att ett stort lager kostar pengar och därmed i förlängningen minskar marginalerna är ingen nyhet. Samtidigt innebär ett mindre buffertlager att du blir beroende av dina leverantörers leveransförmåga. Det finns dock sätt...

2020-09-07

Tre sätt att effektivisera affären när du jobbar med linjärsystem

Många gånger sker konstruktionen och tillverkningen av alla lösningar till ett linjärsystem inhouse. Det kan ha sina fördelar, men det är inte alltid den mest optimala lösningen. Ett sätt att effektivisera processen och...

2020-09-03

Vilken servicenivå kan du förvänta dig av din leverantör?

Att på förhand säga vilken servicenivå du har rätt att förvänta dig av en leverantör är svårt eftersom det beror på vilken typ av leverans det gäller. Däremot kan man generellt konstatera att du kan förvänta dig att få...

2020-08-31

Därför är ledtider en av de viktigaste aspekterna för affären

Ju snabbare, desto bättre. Så kan man sammanfatta varför ledtider har stor betydelse. För varje länk i kedjan som kan kortas, desto snabbare från order till färdig leverans. Vilket i sin tur leder till högre omsättning...

2020-05-19

Vad är en normal leveranstid för linjära system och lösningar?

Att ange en normal leveranstid för linjärsystem kan givetvis vara vanskligt eftersom den påverkas av orderns storlek och komplexitet. Men det finns ett antal faktorer som påverkar leveranstiden som du kan ta med i...

2020-05-12

Vad ska du tänka på när du väljer leverantör av linjärsystem?

Ibland uppstår behovet av att byta leverantör av linjärsystem när den befintliga leverantören av olika anledningar inte längre klarar av att leva upp till de krav som ni ställer. Men frågan är hur du ska veta om en ny...

2020-05-08

Sänk kostnaderna med färdigbyggda lösningar för linjärsystem

Att enbart titta på pris när det gäller inköp av komponenter för linjärsystem ger inte hela bilden av kostnaden. Även monteringen är en faktor som påverkar. Därför kan färdigbyggda lösningar vara ett sätt att skapa en...